קניין

Mishpetei Eretz A Collection of Essays in Halachic Law Volume III

Property and Trade in Halachic Law || Rabbi Ido Rechnitz -Editor-in-Chief | Rabbi Daniel Katz - Editor | Rabbi Yaron Unger, LLM -Editor || Ofra, Israel 2010 – 5770
קראו עוד קראו עוד

ארבע אבני החושן - גורמי היסוד של חושן המשפט

הרב עדו רכניץ
טענת המאמר היא שכל המושגים בחושן משפט מורכבים מארבעה יסודות בלבד: קניין, חיוב, תנאי ושליחות (ויתכן שאף ממושג נוסף: שעבוד). לכך יש להוסיף את דיני הראיות, שלפעמים נושקים לדין המהותי. (פורסם בכתב העת אסיף ג)
קראו עוד קראו עוד

חלוקת ירושה בסיכום בעל פה

יורשים נחשבים כשותפים בנכסי הירושה משעת הפטירה ועד חלוקת הירושה, וכדי לחלק את הירושה ביניהם יש צורך במעשה קניין תקף אולם אין צורך בצו ירושה חוקי
קראו עוד קראו עוד

ביטול מכירה ומקח טעות במכירה ביד שניה

דין מוצר שנקנה באתר יד שניה שהוסכם לשלוח אותו, אך הלקוח ביקש לחזור בו בהודעת ווטסאפ שהשולח לא ראה, ודין מקח טעות.
קראו עוד קראו עוד

מהם הכללים הבסיסיים עליהם יש להקפיד בעריכת חוזה על פי דין תורה?

באתר דין תורה יש חוזים המתאימים לדין תורה להרבה מהנושאים הממוניים. אולם פעמים לא ניתן לשכנע את הצד השני לחתום על חוזה כזה. למקרים אלו נכתבה תשובה זו ובה מוסבר בקצרה מהם הדברים המרכזיים עליהם יש להקפיד בעריכת חוזה כדי שיהיה תקף גם לפי דין תורה.
קראו עוד קראו עוד

תוקפם ההלכתי של חוזה בכתב, זיכרון דברים וסעיף פיצויים מוסכמים

הרב פרופ' רון קליינמן
פוסקי ההלכה האחרונים העניקו תוקף לחוזים בכתב בהתבסס על תוקפם של חוקי המדינה מכוח הכלל 'דינא דמלכותא דינא', ובעיקר על סמך מנהג המדינה ו'קניין סיטומתא'. בשני הפרקים הראשונים של המאמר דן הרב פרופ' רון קליינמן בתוקפם ההלכתי של חוזה בכתב ושל זיכרון דברים. בפרק השלישי הוא נדרש לשאלת תוקפו ההלכתי של סעיף פיצויים מוסכמים בחוזה המעורר את שאלת ה'אסמכתא'.
קראו עוד קראו עוד

חזרה ממקח בקניה מיד שניה לאחר תשלום בצ'ק בנקאי

קונה אינו רשאי לבטל עסקה אחרי ששילם בצ'ק בנקאי ללא סיבה טובה, כגון מום במקח.
קראו עוד קראו עוד

צוואת אדם לא נשוי

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
צוואה היא מסמך שבו אדם מחלק את הנכסים שיישארו לאחר פטירתו. למסמך זה חשיבות הלכתית רבה, כיוון שללא צוואה הרכוש יחולק על פי החוק ובניגוד להלכה (למעט מקרים בהם יש הסכמה אחרת בין היורשים). מכאן חשיבות הצוואה שמציע הרב ד"ר איתמר ורהפטיג. בין השאר נדונות המגבלות שהחוק מטיל והדרך לעמוד בהן כדי למנוע ביטול של הצוואה. כמו גם התייחסות לקביעה שקיימת בהלכה, שלכתחילה אין לחלק את הרכוש בצוואה באופן אחר מזה שההלכה קובעת.
קראו עוד קראו עוד

צוואת אדם נשוי

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
צוואה לאדם נשוי נשענת על הנושאים שכבר נדונו בצוואה לאדם לא-נשוי, אולם, יש בה נושאים ייחודיים. במסגרת זו עסק הרב ד"ר איתמר ורהפטיג בשאלת בעלות בני הזוג ברכוש המשותף. ובשאלת הצוואה ההדדית כאשר מדובר בשני בני זוג הכותבים צוואה במקביל.
קראו עוד קראו עוד

מתווך שלא תפקד כראוי, והלקוח סגר עם קונה אחר

הלקוח שהביא מתווך הדירות לא סגר את העסקה והתעכב איתה הרבה זמן. מותר למוכר לסגור עסקה עם קונה חדש ואין בזה בעיה של מי שאינו עומד בדיבורו.
קראו עוד קראו עוד

האם מותר לעשות קניין חליפין עם תלוש של רמי לוי או עם שטר כסף?

אין לעשות קניין חליפין עם שטר כסף או תלוש של רמי לוי.
קראו עוד קראו עוד

היתר מכירה לגידולי חממה

הרב אהרן פלדמן
מאמר זה עוסק ביישום היתר המכירה בגידולי חממה. מעמדם ההלכתי של גידולי חממה קל משל גידולים רגילים הגדלים בשדה, לפיכך, בשילוב היתר מכירה ניתן לעבוד בחממות לכל השיטות. האתגר העיקרי איתו התמודד הרב אהרן פלדמן בהקשר זה הוא הסוגיות המשפטיות והקנייניות הכרוכות בהעברת הבעלות על השתילים המגיעים למשתלה במהלך שנת השמיטה.
קראו עוד קראו עוד

הגדרת כסף

הרב אהרן ליכטנשטיין
לכסף נועד שימוש נרחב בחיי המסחר ובהלכה. אולם דווקא מעורבותו הרבה של הכסף בהליכים השונים מקשה על הניסיון להגדיר את מהותו. לשאלה זו נדרש הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין והוא מעלה שתי הגדרות עיקריות לכסף – האחת על פי זהותו של החפץ, דוגמת מטבע, והשנייה על פי תפקודו בהליך. הגדרות אלה עולות מהעיון בהלכות קניין, חליפין, ופדיון מעשר שני, ומתבאר שהראשונים נחלקו ביניהם בשאלת הגורם המכריע בהגדרת הכסף.
קראו עוד קראו עוד

יסודות הקניין – גמירות הדעת ומעשה הקניין

הרב פרופ' רון קליינמן
העברת בעלות זוקקת מעשה קניין וגמירות דעת של הצדדים לעסקה. הרב ד"ר רון ש' קליינמן עוסק בשאלה האם מעשה הקניין מבטא או יוצר את גמירות הדעת שעל ידה עוברת הבעלות, וממילא אם יתברר לנו שיש גמירות דעת גם ללא מעשה הקניין, יהיה די בכך כדי להעביר את הבעלות, או שמא מעשה הקניין נדרש כיסוד עצמאי להעברת הבעלות ללא קשר למידת גמירות הדעת הגלומה בו, ורק דרכו ניתן להעביר בעלות. המחבר מראה שהאפשרות הראשונה היא הגישה המקובלת בראשונים ובאחרונים.
קראו עוד קראו עוד

קניית ערבות מילד קטן

לכתחילה יש לקנות ערבות מילד שהוא בר מצווה ולא מקטן, וכן יש להקפיד שהערבות אינן גזולות (מתך הספר שו"ת משפטי ארץ חלק ב)
קראו עוד קראו עוד

השבת מקדמה כאשר הסחורה הנמכרת התגלתה כלא תקינה

אדם שילם מקדמה על קניית מכונית. המכונית נלקחה לבדיקה ונמצאה לא תקינה. האם אפשר לתבוע את השבת המקדמה.
קראו עוד קראו עוד

סיטומתא – כוחו של המנהג בדיני הקניין

הרב דניאל כץ
במערכת הקניינים בולט הוא קניין סיטומתא – מעשה הקניין המקובל בין סוחרים, שמחייב אותם גם לפי ההלכה. הרב דניאל כ"ץ מביא את דעות הראשונים בהבנת תוקפו של קניין זה, ומראה שהשיטה המרכזית היא שסיטומתא מבטאת את ההכרה בתוקפו של המנהג המקובל בעולם המסחר כדבר המחייב את הצדדים. מלבד שיטה זו יש מהראשונים שהסבירו את סיטומתא כתקנת חכמים מיוחדת או אף כקניין חליפין המוכר והמקובל. ישנן השלכות רבות להגדרת סיטומתא, ביניהן השאלה האם יש תוקף למנהג לקנות מיטלטלין בכסף, למרות שחכמים ביטלו אופן זה שנקבע בתורה.
קראו עוד קראו עוד

פיצול וצמצום הבעלות

הרב עדו רכניץ
במקרים רבים ישנו צורך או רצון לחלק את הבעלות באופנים שונים בין אנשים שונים. חלוקות אלה מעוררות את השאלה הבסיסית, מהי בעלות? בשאלה זו דן הרב עדו רכניץ תוך התייחסות לשני סוגים של חלוקה – חלוקה על ציר הזמן וחלוקת זכויות. ביחס לחלוקה על ציר הזמן נחלקו ראשונים ואחרונים, האם זכות שמוגבלת בזמן היא בגדר בעלות. גם ביחס לחלוקת זכויות נחלקו הפוסקים האם זכות מוגבלת היא בגדר בעלות. לשאלות עיוניות אלה נפקויות מעשיות, כך למשל, שאלת חלוקת הזכויות עולה באשר להצעה להגן על זכויות יוצרים על ידי שיור זכות ההעתקה אצל המוכר.
קראו עוד קראו עוד

הקטין בדיני הקניין

הרב חיים בלוך
החרמת חפצי תלמידים בבית ספר לצורכי ענישה עולה מדי פעם על שולחן הפוסקים. הרב חיים יואל בלוך בודק במאמרו את שאלת הבעלות על אותם חפצים. מעמדם ההלכתי של קטינים אינו מאפשר להם לבצע פעולות קנייניות רגילות בעלות תוקף, אך במאמר נבדקות דרכים רבות נוספות שעל ידם קטין יזכה בחפצים ויהפוך להיות בעלים גמורים שלהם. הן משום "סיטומתא", הן על פי חוקי המדינה, הן באמצעות מתווכים כמו אפוטרופוס והן כשכר עבודה או ירושה.
קראו עוד קראו עוד

מסחר בינלאומי בין יהודי ונכרי

הרב מיכאל יומטוביאן
עולם המסחר מפגיש בין מוכרים וקונים, ובכלל זה בין יהודים ונכרים. הרב מיכאל יומטוביאן בוחן במאמרו כמה היבטים של מסחר בין יהודי ונכרי, ובהם אילו מעשי קניין תקפים בין יהודים ונכרים, וכן האם מעשי קניין שתוקפם מדרבנן תוקנו אך ורק לצורכי מסחר בין יהודים או שמא גם במסחר עם נכרים? מהמאמר עולה שאמנם גזל הנכרי אסור, אבל כללי ההגינות המיוחדים להלכה מחייבים אך ורק במסחר בין יהודים. לסיום, נבחנה השפעת המקום בו נכרתה העסקה על הדינים החלים עליה. המסקנה היא שככל הנראה יש לדון על פי החוק הנוהג במקום בו נכרתה העסקה.
קראו עוד קראו עוד

הרשמו לקבלת עדכונים

tags icon תגיות

Institute books אבידה ומציאה אודות המשפט העברי אומדן אונאה אונס ואיומים אסמכתא אפוטרופסות אתיקה עסקית אתיקה שלטונית בוררות ביטוח בינה מלאכותית בית הדין לממונות בר מצרא בתי הדין הרבניים בתי המשפט גבורה גביית חוב גזל גיור גרמא ומניעת רווח דבר האבד דוגמא אישית דין נהנה דינא דמלכותא דיני חברות דיני חוזים דיני משפחה דיני עבודה דיני ראיות דיני תנאים הברחת נכסים הדין הבינלאומי הדין הפלילי הודאת בעל דין הוצאה לפועל הוצאות משפט הוצאת דיבה ולשון הרע היזק ראיה היתר עיסקא הכרעה במחלוקות הלוואה הלכת השתחררות הלנת שכר המחאה / שיק הסגת גבול הסכמי ממון במשפחה הסתמכות העימות האסימטרי הפרת חוזה הצמדה הקדש ונאמני הקדש השכרת רכב השלטון המקומי השקעות התיישנות התמודדות עם כשלים ועשית הישר והטוב זכויות יוצרים זכות עמידה זכיונות זכרון דברים חגים חוזה לטובת צד שלישי חוזה מכר דירה חוזה עבודה וקבלנות חוזה שכירות חוזים משפטי ארץ חוק הבוררות חוקה חוקי המדינה חוקי התורה חזרה מהתחייבות חיוב גבוה מסכום התביעה חיי אדם חירות חלוקת רכוש טוהר הנשק טוען ונטען טכנולוגיה ומשפט עברי טענת אי הבנה ייעוץ חקיקה ירושה ישמ"ע כלכלה יהודית כנסי הדיינים כספי ציבור כפיה דתית כשרות משפטית כתב סירוב כתובה לימודי אזרחות מבצע אנטבה מדינה כהלכה מדיניות ציבורית מוניטין מוסר לחימה יהודי מזונות מחילה מחשבה מדינית מטלת ביצוע מיגו מידות הלוחם הישראלי מידת סדום מיסים וארנונה מיקח טעות מכר מכר דירה מכר רכב מכת מדינה מלחמת לבנון השניה ממון המזיק מנהג מסחר מצור מקרקעין משטר וממשל משמעת משפט מנהלי משפט ציבורי משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם מתנה נזיקין סדר הדין סופיות הדיון סיוע לדבר עבירה ולפני עוור סמכות בית הדין ומקום הדיון סמכות עובד סעד שלא נדרש סקירת פסק דין עבודות אקדמיות עביד איניש דינא לנפשיה עגונה עד מומחה עד פסול עדות עדות קרובים עני המהפך בחררה ערבות הדדית עריכת דין ערעור פדיון שבויים פוליגרף פיטורי עובד פנימיות התורה פסולי דין פרשנות חוזה פרשת שבוע פשרה צדק מקור ראשון צדקה צו מניעה צוואה צנעת הפרט קבלן קורונה קניין קנסות רווחה יהודית ריבית רישום בטאבו רכב אוטונומי רמאות וגנבת דעת רפואה ומשפט עברי שבועה שו"ת משפטי ארץ חלק א שוויון שומרים שוק ההון שותפות שטר שטר בוררות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה שכירות דירה שכנים שמיטה ופרוזבול תום לב תורת המשפט תחרות תיווך תלונת שווא תקנון בית משותף תקנות הדיון