אודות מכון משפטי ארץ

בית מדרש גבוה להלכה ומשפט ע"ר 580365443

חזון

מכון משפטי ארץ, עפרה, הוקם בחודש אלול תש'ס, בעפרה. המכון שם לעצמו מטרה לפעול ליצירת מענה תורני לשאלות משפטיות מודרניות, תיאור מלא של חזון המכון, מקורותיו והשלכותיו דורשים פריסת יריעה רחבה, שאין זה מקומה. אולם היטיב לתמצת את הדברים מייסד המכון ויו'ר הנהלת המכון, רב היישוב עפרה הרב אברהם גיסר (משפטי ארץ-דין דיין ודיון, עפרה תשס'ב, עמ' 59 ועמ' 66):

כדי שהדין יהלך שלוב יד עם החיים הוא חייב להיות ניכר ונודע בהבנתו את החיים, בשליטתו בתחומי הידע הרלוונטי ובהתחשבותו בסדרי החיים. בעלי הדין חייבים לבטוח בבית הדין בשליטתו בכל אלה...

מכון משפטי ארץ עפרה – מכון גבוה להלכה ומשפט שם לו למטרה נשגבה את כל האמור לעיל. בבקשנו לגדל תלמידי חכמים דיינים מומחים בדיני ממונות ובחתירתנו לדון 'דין אמת לאמתו'.

מעשה

לאור חזון זה, המכון פועל בכמה מישורים

1. כולל דיינות, בראשות הרב חיים בלוך.

הכשרה - הכשרת דיינים, וזאת, על ידי פעולה בכמה כיוונים: האחד, לימוד מעמיק של מסכתות הגמרא העוסקות במשפט, לימוד חלק חושן משפט מתוך השולחן ערוך, ועיון בפסקי דין של בתי הדין במדינת ישראל. השני, חשיפה למשפט הישראלי, הן כניגוד למשפט התורה, והן כדוגמא להתמודדות עם החיים המודרניים. השלישי, צפייה ושותפות בדיונים בבתי הדין לממונות של רשת ארץ חמדה גזית, ועיסוק בסוגיות הלכתיות שעלו בבתי הדין אלו.

 

2. צוות מחקר, בראשות הרב ד"ר איתמר ורהפטיג והרב ד"ר עדו רכניץ

צוות המחקר שוקד על פרויקטים שונים, שמטרתם הפיכת המשפט העברי למערכת חיה ומתפתחת. פעילות הצוות מופנית לקהלי יעד מגוונים, החל מהציבור הרחב, דרך, דייני בתי הדין וחובבי המשפט העברי, וכלה בחברי כנסת. בהקשר זה ניתן לציין מספר פרויקטים:

  1. חוזים על פי ההלכה - פרויקט הדגל שמטרתו הגברת המודעות לחשיבות שבחתימה על חוזים על פי ההלכה, כתיבת חוזים שכאלה והפצתם בציבור הרחב.
  2. שו"ת משפטי ארץ - תשובות לשאלות בנושא דיני ממונות דרך אתר מורשת.
  3. חוות דעת לועדת חוקה - שותפות בדיונים על החוקה בועדות הכנסת תוך הצגת עמדת המשפט העברי, בשיתוף ארגון יסודות.
  4. ניירות עמדה - בנוסף, כתיבת ניירות עמדה בנושאים שונים, כתיבת מאמרים עיוניים ומעשיים, ועוד. 

לפרטים על חברי צוות המחקר לחצו כאן.

 

3. פרסומים

  1. סדרת "משפטי ארץ" - ספרי עיון שהתקבלו בברכה הן בעולם הישיבות והן באקדמיה.
  2. סדרת "תודה ומדינה"- הכוללת בשלב זה ארבעה ספרים: מדינה כהלכה, מדינת התורה הדמוקרטית, כלכלה וערכי היהדות ורווחה וערכי היהדות.
  3. ספרים בנושאים שונים, כגון, צנעת אדם מאת הרב ד"ר איתמר ורהפטיג על צנעת הפרט והאתיקה צבאית יהודית מאת הרב ד"ר עדו רכניץ והרב אלעזר גולדשטיין. 

4. כנסים

מכון משפטי ארץ מקיים ימי עיון בנושאים שונים, ובראשם כנס שנתי לדייני בתי הדין לממונות בשיתוף עמותת הליכות עם ישראל בראשות הרב ד"ר רצון ערוסי.