אורות החושן

אורות החושן: דיני ממונות בימינו

הרב אורי סדן

מרבית דיני הממונות נתפשים בעיני האדם הפשוט כתחום מקצועי השייך לאנשי מקצוע המתעסקים בתחום: דיינים, שופטים, עורכי דין וכדומה. אולם, אין זה נכון, כמעט כל אדם נפגש בחלקים השונים של דיני הממונות במהלך חייו. לפיכך חובתו של כל אדם לדעת את חובותיו וזכויותיו על פי התורה, לא פחות מחובתו לדעת כיצד לשמור שבת, או כיצד להקפיד על מטבח כשר. שהרי גם בתחום הממוני ההלכה מבטאת את רצון ה', ויישומה הוא בעל חשיבות עליונה.

בהיעדר ידע תורני, אדם נאלץ להחליט כיצד לנהוג במקרה כזה או אחר על פי הבנתו, ועלול להיכשל באיסורי גזל ועושק. התייעצות עם עורכי דין יכולה אמנם לספק מידע על הזכויות הקבועות בחוק, אולם כפי שנראה להלן, החוק אינו חזות הכל. הגישה המשפטית אינה שואבת את השראתה ממקור הצדק האלוקי, אלא מתפישות המוסר האנושי. תפיסות אלה בחלקן טובות וישרות, אך בחלקן מבטאות גישות מוסריות הראויות לאומות העולם שלא זכו לקבל תורה מן השמיים.

קביעת התורה כי בתחום זה נוהג הכלל "הכל כמנהג המדינה", לא באה בשום פנים לומר כי המוסר והצדק האלוקי מסולק מתחום דיני העבודה. קביעה זו באה לומר כי התורה קובעת את עמדתה, ביחס להסכמות שהסכימו הצדדים ביניהם, בין אם היתה זו הסכמה מפורשת, ובין אם היתה זו הסכמה שאינה מפורשת, שמקורה במנהג. כשם שדיני מקח וממכר מתייחסים לסכום הקניה כפי שהוסכם על ידי הצדדים.

לחוקי המדינה השפעה רבה על ההלכה, בהיותם משפיעים על מנהג המדינה, שיש לו משקל גדול בכלל דיני הממונות ובמיוחד בדיני העבודה. מעבר לכך, כפי שנראה רבים מן הפוסקים סבורים שלחלק מחוקי המדינה יש תוקף הלכתי, ויש לפסוק על פיהם גם במסגרת "דין תורה".

אי לכך רב הבא לפסוק הלכה בתחום זה מבלי שיכיר את החוקים שנחקקו, את התקנות שנקבעו, את הפסיקות שפסקו בתי המשפט במדינת ישראל במשך השנים, ואת מנהג המדינה שיצרו, כמוהו כמי שבא לדון בתוקפה של עיסקה מבלי שידע מהו היקף העיסקה עליה סיכמו הצדדים, מהם תנאיה, ומהו המחיר עליו התחייבו הצדדים.

בסדרה זו ננסה להציג באופן מסודר וברור את דיני הממונות של ההלכה, ולתווך בין מנהג העולם וחוקי הכנסת,, ובין עמדתה של התורה, ממקורותיה ועד לפסיקות האחרונות שהתקבלו בשנים האחרונות בתי הדין לדיני ממונות. מטרתנו היא שהספר יאפשר לכל אדם, להבין מהי עמדתה של תורה ביחס לחובותיו וזכויותיו כפי שנוהגות במדינת ישראל כיום.