סרטוני וידיאו

דיווחי שקר לחברת ביטוח וחזרה בתשובה מגזלה

ד"ר יחיאל ויינרוט
השיעור עוסק בכללים הייחודיים של דיני הראיות בתביעת גזלן, ובוחן דרכם את היחס לראיות הנדרשות בתביעות מול חברת ביטוח, ודיני החזרה בתשובה לאחר גזל. נבחנו בו מספר שאלות מעשיות: האם מותר לדווח לחברת ביטוח דיווח שקרי שיוביל לאמת? כיצד לחזור בתשובה על מקרים אלו? האם צדקה יכולה להועיל במקום השבת הגזילה, ומה הדין כאשר אין דרך להשיב? השיעור באדיבות אתר ישיבת עתניאל: http://otniel.org.
קראו עוד קראו עוד

ריבונות העם - מתוך ערב השקת הספר "מדינה כהלכה"

דברי הרב יעקב אריאל בערב השקת הספר "מדינה כהלכה", בדבריו הדגיש הרב אריאל את עקרון "ריבונות העם" כעקרון יהודי מקורי
קראו עוד קראו עוד

האם מותר להמר או למלא כרטיסי לוטו?

השיעור עוסק בסוגיית "משחק בקוביה" מתי יש איסור גזל בהימורים מתי נחשב למי שאינו עוסק בישוב העולם, ומתי הדבר מותר. בשיעור נבחנו מספר שאלות מעשיות: האם מותר לשחק בקלפים על כסף? מתי אדם מוגדר כמי שאינו עוסק ביישובו של עולם? ומחלוקת פוסקי זמנינו האם מותר למלא כרטיס לוטו?
קראו עוד קראו עוד

החלת משפט התורה במדינת ישראל - מתוך ערב השקת הספר "מדינה כהלכה"

דברי הרב גיסר בערב השקת הספר "מדינה כהלכה". בדבריו הדגיש הרב את החזון של החלת משפט התורה במדינת ישראל ואת הדרך ההדרגתית לממש את החזון
קראו עוד קראו עוד

אתיקה צבאית יהודית: ראיון עם הרב אברהם גיסר

מה עמדת ההלכה בעניין פרשת אלאור אזריה בפרט, ובשאלות של מוסר לחימה בכלל?
קראו עוד קראו עוד

"הלכות גזלה בזמן הזה" (1) גזל אל מול דיני נפשות, ומעשי גזל "קלים"

שיעור ראשון בסדרה על הלכות גזלה, בשיעור נבחנו שתי סוגיות מרכזיות: א. "אסור להציל עצמו בממון חברו" – בירור היחס שבין דיני נפשות לדיני גזלות: כיצד יראה "רובין הוד" היהודי? ב. שימוש קל בחפצים – מחד האיסור לגזול אפילו בפחות משווה פרוטה מאידך נבחנו שלושה פרמטרים לאיסור ולהיתר בשימוש קל בחפצים: א. הסכמה. ב. מנהג. ג. ודין "זכין". השיעור באדיבות אתר ישיבת עתניאל: http://otniel.org.
קראו עוד קראו עוד

"הלכות גזלה בזמן הזה" (2) לכסף יש ריח.

שיעור שני בסדרה, השיעור עוסק בעקרון שחפץ גזול שייך לנגזל עד לשעת "קניין" גזילה, ולכן הוא "מוקצה". בשיעור נבחנה השאלה האם לכסף יש ריח לאור מספר דינים. השיעור באדיבות אתר ישיבת עתניאל: http://otniel.org.
קראו עוד קראו עוד

"הלכות גזלה בזמן הזה" (3) קניין גזלה (1) ותקנת השבים

בשיעור נבחנו שלוש רמות של "קניין גזלה" ומשמעותם לחוב: א. חיוב השבת הגזלה כשאין קניין. ב. קניין מדרבנן לאחר יאוש ושינוי (תקנת השבים). ג. קניין מהתורה בשינוי מוחלט. לאור זאת נבחנו מספר שאלות: מדוע הגזלן משלם כשעת הגזלה? מתי שינוי נחשב להתייקרות החפץ המקורי השייך לנגזל ומתי לרווחים מאוחרים השייכים לגזלן? כיצד יש להתייחס לשינוי במדד ובערך הכסף במציאות המודרנית, האם זהו שבח, הפסד או דבר חדש? השיעור באדיבות אתר ישיבת עתניאל: http://otniel.org.
קראו עוד קראו עוד

הלכות גזלה בזמן הזה (4) – קניין גזלה (2) בין תפיסה חוזית לתפיסה קניינית (חו"מ שסג)

בשיעור נבחן החשיבות של המונח "קניין" דרך ההבדל שבין התפיסה המשפטית החוזית לתפיסה הקניינית, המשמעות של הקניין להלכות גזל ולחומרת השימוש בחפץ גזול. בנוסף נבחנים דינם של נזקים לחפץ הגזול, ופטור מתשלום דמי שימוש. בסוף השיעור נבחן בקצרה הקושי להשתמש במונחים של "גזל" בסוגיות של קניין רוחני לאור ההבדלה שבין קניין לחוזה. בשיעור נבחנו מספר שאלות: מדוע גזלן נפטר מתשלום דמי שכירות במטלטלים? האם תושבים של בית במאחז לא חוקי צריך לשלם שכירות למפרע לבעלי הקרקע? האם משהו שחנה בחניה ולא שילם צריך לשלם? האם משהו שהתארח במלון יותר ממה שמותר צריך לשלם? כיצד יש להתייחס לגזלה של "קניין רוחני" וכיצד ליישם במקרה זה את דיני "נזק שאינו ניכר"? השיעור באדיבות אתר ישיבת עתניאל: http://otniel.org.
קראו עוד קראו עוד

הלכות גזלה בזמן הזה (7) – האם יש חשש גזל גוי במלחמה? (חו"מ שסז)

כיצד להתייחס לגזל הגוי בכלל, ובפרט ביחס לביזה ושלל במלחמה? בשיעור נבחנו מספר שאלות מעשיות: האם איסור גזל הגוי נובע מאיסור מהותי מדאורייתא או מחשש חילול ה'? האם לקיחת שלל במלחמה אסורה מדין גזל? מה היחס בין סמכות המדינה לגבי ניהול המלחמה לבין המקורות בתנ"ך העוסקים במלחמות? האם גם בלקיחת אוכל במלחמה יש לחשוש לגזל?
קראו עוד קראו עוד

עמותת בצדק - פאנל בנושא: רווחה, צדקה וקניין במדינה היהודית

פאנל סוער בנושא: רווחה, צדקה וקניין במדינה היהודית. בהשתתפות: ד"ר משה הלינגר, הרב ד"ר יצחק ליפשיץ, הרב עדו רכניץ ולאחריו דיון בשיתוף חברי הסמינר - חוקרים בכירים ורבנים.
קראו עוד קראו עוד

סעדים זמניים בבתי הדין לממונות: הצגת הדילמות

הרצאה זו עוסקת בדילמות המתעוררות בהקשר של הוצאת צווים בבית הדין לממונות. הרצאה זו נתנה במסגרת כנס בנושא: צווים זמניים במסגרת בוררות בבתי דין לממונות, ביוזמת הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט עברי בשיתוף מכון "משפטי ארץ", מערך הקליניקות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן. ראו למטה קישור להרצאות נוספות מאותו הכנס.
קראו עוד קראו עוד

תביעות נזיקין כנגד מפגינים

קראו עוד קראו עוד

מינויים ציבוריים: דרכי בחירה וועדות איתור

קראו עוד קראו עוד

צוואה על פי ההלכה: מהלכה למעשה

הרצאה ב"מדרש צורית" בנושא צוואה על פי ההלכה.
קראו עוד קראו עוד

מעמדה של מדינת ישראל ומוסדותיה

בשיעור זה נבחן את היחס ההלכתי למדינת ישראל ולמוסדותיה באופן פרטני ונלמד כי יש הבדל בין המוסדות השונים של מדינת ישראל. השיעור הועבר ביום העצמאות תשע"ז בישיבת הר ברכה. ניתן לצפות גם באתר ישיבת הרב ברכה בכתובת הבא http://yhb.org.il/?p=6541
קראו עוד קראו עוד

על פשרה, צדק ותחיית המשפט העברי

הרצאה על צדק ופשרה בבתי הדין לממונות שנתנה במסגרת השתלמות משפט עברי בלשכת עורכי הדין
קראו עוד קראו עוד

הצגת נייר עמדה מספר 12: מעמדה ההלכתי של חברה בע"מ

תמצית נייר העמדה הסוקר את המחלוקת הקיימת בעולם לגבי מהות האישיות המשפטית, ולאחר מכן את המחלוקת בהלכה בסוגיה זו. ההמלצה העיקרית בנייר העמדה היא שיש לראות בחברה לכל הפחות אישיות משפטית למראית עין. הפרסום זמין להורדה באתר.
קראו עוד קראו עוד

'רישום בטאבו וחזקה בבתי דין לממונות' - הרב אלעזר גולדשטיין

השיעור מציג את פסקי הדין של בתי הדין לממונות, ודרכם הוא מנסה לבחון את המשמעות המעשית של חזקות שלוש שנים במציאות המודרנית של רישום בטאבו לאור בעיית טעות ברישום.
קראו עוד קראו עוד

למי שייך תשר (טיפ) שניתן למלצר

שיעור שניתן בישיבת מעלה אפרים על ידי בוגר המכון הרב ישראל דוצימינר. השיעור ניתן כחלק מסדרת שיעורים על בסיס הספר שו"ת משפטי ארץ.
קראו עוד קראו עוד

הרשמו לקבלת עדכונים

tags icon תגיות

Institute books אבידה ומציאה אודות המשפט העברי אומדן אונאה אונס ואיומים אסמכתא אפוטרופסות אתיקה עסקית אתיקה שלטונית בוררות ביטוח בינה מלאכותית בית הדין לממונות בר מצרא בתי הדין הרבניים בתי המשפט גבורה גביית חוב גזל גיור גרמא ומניעת רווח דבר האבד דוגמא אישית דין נהנה דינא דמלכותא דיני חברות דיני חוזים דיני משפחה דיני עבודה דיני ראיות דיני תנאים הברחת נכסים הדין הבינלאומי הדין הפלילי הודאת בעל דין הוצאה לפועל הוצאות משפט הוצאת דיבה ולשון הרע היזק ראיה היתר עיסקא הכרעה במחלוקות הלוואה הלכת השתחררות הלנת שכר המחאה / שיק הסגת גבול הסכמי ממון במשפחה הסתמכות העימות האסימטרי הפרת חוזה הצמדה הקדש ונאמני הקדש השכרת רכב השלטון המקומי השקעות התיישנות התמודדות עם כשלים ועשית הישר והטוב זכויות יוצרים זכות עמידה זכיונות זכרון דברים חגים חוזה לטובת צד שלישי חוזה מכר דירה חוזה עבודה וקבלנות חוזה שכירות חוזים משפטי ארץ חוק הבוררות חוקה חוקי המדינה חוקי התורה חזרה מהתחייבות חיוב גבוה מסכום התביעה חיי אדם חירות חלוקת רכוש טוהר הנשק טוען ונטען טכנולוגיה ומשפט עברי טענת אי הבנה ייעוץ חקיקה ירושה ישמ"ע כלכלה יהודית כנסי הדיינים כספי ציבור כפיה דתית כשרות משפטית כתב סירוב כתובה לימודי אזרחות מבצע אנטבה מדינה כהלכה מדיניות ציבורית מוניטין מוסר לחימה יהודי מזונות מחילה מחשבה מדינית מטלת ביצוע מידות הלוחם הישראלי מידת סדום מיסים וארנונה מיקח טעות מכר מכר דירה מכר רכב מכת מדינה מלחמת לבנון השניה ממון המזיק מנהג מסחר מצור מקרקעין משטר וממשל משמעת משפט מנהלי משפט ציבורי משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם מתנה נזיקין סדר הדין סופיות הדיון סיוע לדבר עבירה ולפני עוור סמכות בית הדין ומקום הדיון סמכות עובד סקירת פסק דין עבודות אקדמיות עביד איניש דינא לנפשיה עגונה עד מומחה עד פסול עדות עדות קרובים עני המהפך בחררה ערבות הדדית עריכת דין ערעור פדיון שבויים פוליגרף פיטורי עובד פנימיות התורה פסולי דין פרשנות חוזה פרשת שבוע פשרה צדק מקור ראשון צדקה צו מניעה צוואה צנעת הפרט קבלן קורונה קניין קנסות רווחה יהודית ריבית רישום בטאבו רכב אוטונומי רמאות וגנבת דעת רפואה ומשפט עברי שבועה שו"ת משפטי ארץ חלק א שוויון שומרים שוק ההון שותפות שטר בוררות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה שכירות דירה שכנים שמיטה ופרוזבול תום לב תורת המשפט תחרות תיווך תלונת שווא תקנון בית משותף תקנות הדיון