הצגת נייר עמדה מספר 12: מעמדה ההלכתי של חברה בע"מ

תמצית נייר העמדה הסוקר את המחלוקת הקיימת בעולם לגבי מהות האישיות המשפטית, ולאחר מכן את המחלוקת בהלכה בסוגיה זו. ההמלצה העיקרית בנייר העמדה היא שיש לראות בחברה לכל הפחות אישיות משפטית למראית עין. הפרסום זמין להורדה באתר.

לנייא המלא לחצו כאן

הדפיסו הדפסה