ריבונות העם - מתוך ערב השקת הספר "מדינה כהלכה"

דברי הרב יעקב אריאל בערב השקת הספר "מדינה כהלכה", בדבריו הדגיש הרב אריאל את עקרון "ריבונות העם" כעקרון יהודי מקורי
הדפיסו הדפסה