'רישום בטאבו וחזקה בבתי דין לממונות' - הרב אלעזר גולדשטיין

השיעור מציג את פסקי הדין של בתי הדין לממונות, ודרכם הוא מנסה לבחון את המשמעות המעשית של חזקות שלוש שנים במציאות המודרנית של רישום בטאבו לאור בעיית טעות ברישום.
הדפיסו הדפסה