החלת משפט התורה במדינת ישראל - מתוך ערב השקת הספר "מדינה כהלכה"

דברי הרב גיסר בערב השקת הספר "מדינה כהלכה". בדבריו הדגיש הרב את החזון של החלת משפט התורה במדינת ישראל ואת הדרך ההדרגתית לממש את החזון
הדפיסו הדפסה