הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

יג.א הזכות להתפטרות

הרב אורי סדן
הזכות להתפטרות של הפועל מגלה את חירותו של האדם אותה קיבל מרבונו של עולם והיא זו שמהווה את ההבדל המרכזי בינו ובין העבד. זוהי זכות חד צדדית שאינה ניתנת לויתור. לעומת הפועל חירותו של הקבלן מתבטאת באופנים אחרים ולפיכך הוא אינו רשאי לחזור בו.

מאז שעם ישראל שמע את קול ה' בהר סיני המכריז "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים"[1] המשיך הקול להדהד בעולם ולהודיע "עבדי הם – ולא עבדים לעבדים"[2]. גם כאשר הייתה העבדות עניין מקובל בכל העולם כולו, התורה הגבילה ואסרה את העבדות, לכל הפחות בתוך עם ישראל[3]. זאת, הן מתוך השקפה חברתית[4] והן מתוך תפיסה רוחנית אשר רואה בכל שעבוד של אדם לאדם אחר פגיעה בחובה להיות משועבד אך ורק לה':

אזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי "כי לי בני ישראל עבדים" – ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו?![5]

אולם מהו ההבדל בין עבד ובין עובד, מדוע העבדות מגונה והעבודה מותרת? הרי על פי התורה ההבדל אינו נובע מרמת החיים שלהם, ואף לא מסוג עבודתם. להפך, האדון מחויב לדאוג לכך שרמת החיים של העבד תשווה לרמת החיים בה הוא חי[6], ואסור לו לדרוש מהעבד לעסוק במלאכות משפילות[7]. לעומת העבד, שכרו של הפועל, נתון לכוחות השוק, ולעיתים אינו מספיק לו בכדי להתקיים. כמו כן ניתן להעסיק את הפועל בכל עבודה בזויה, שכן כל עבודה באשר היא מכבדת את בעליה[8].

על פי ההלכה ההבדל ביניהם נעוץ בזכותו של הפועל להתפטר בכל עת שיחפוץ בכך[9], למעט חריגים שידונו להלן. זכות זו עומדת לפועל אפילו אם קיבל את כל שכרו מראש[10], וכפי שראינו בפרק הקודם, היא חד צדדית, והמעסיק אינו מחזיק בזכות דומה[11].

יתר על כן, הואיל וזכות זו אינה רק זכות חברתית אין הפועל רשאי לוותר עליה[12]. גם אם עשה כן ואפילו עשה על כך מעשה קנין[13] וחתם על חוזה השולל ממנו את הזכות להתפטר[14], אין לוויתור תוקף וזכות מקודשת זו עומדת בעינה[15].

זכות ההתפטרות בקבלן – בהקשר של זכות ההתפטרות ההלכה מבחינה בין פועל ובין קבלן[16]. זכות ההתפטרות עומדת במלואה לפועל בלבד. קבלן אינו זכאי לכך כיוון שלעולם לא ייחשב לעבד. קבלן אמנם עובד קשה אך הוא עצמאי לחלוטין, הוא זה שקובע באיזו שעה יתחיל את עבודתו ומתי ישוב לביתו ו"אין זה עבד אלא לעצמו"[17]. לכן אחר שנכרת הסכם במעשה קניין[18] או בחתימת חוזה עם הקבלן הוא אינו רשאי לחזור בו[19] ועליו לספק את המוצר או את השירות כפי שהתחייב.

 

[1] שמות כ, ב.

[2] בבא מציעא י, א.

[3] תורת כהנים בהר, ה; רמב"ם עבדים, א, א. לדעת ר"י הזקן, תוספות בבא בתרא יג,א, ד"ה כופין, זהו איסור מדאורייתא.

[4] הראי"ה קוק, שו"ת אורח משפט, כא: "דעיקר כונת התורה שלא יהיה אדם מישראל משועבד בדרך שפלות לזולתו, משום שעבדי הם וראוי שיהיו מכובדים".

[5] קידושין כב ע"ב.

[6] רמב"ם עבדים א, ט.

[7] רמב"ם שם, ז.

[8] נדרים מט ע"ב.

[9] בבא מציעא י ע"א: "אמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום... דכתיב כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים"; שולחן ערוך חו"מ שלג, ג.

[10] שו"ת מהרי"ק, קפא; שולחן ערוך חו"מ שלג, ג. מובן שהעובד חייב להשיב למעסיק את השכר העודף שקיבל, אך זכותו להתפטר אינה מותנית בתשלום חוב זה מראש ובכך שונה העובד מעבד המוכר את עצמו שיכול להשתחרר רק אם ישיב את חלקו היחסי של הכסף שקיבל בעת המכירה. אמנם, עיינו ברש"י בבא מציעא י ע"א, ד"ה כי הדר; הגר"א חו"מ שלג, יא, שהזכות להתפטר מותנית בהשבת השכר העודף שקיבל העובד.

[11] שולחן ערוך הרב, או"ח, מהדורה בתרא, רמג. ועיינו בערוך השולחן חו"מ שלג, ח. הסבור שמכיוון שהעובד יכול לחזור בו אין לשלול זכות זו מן המעסיק.

[12] פתחי חושן שכירות, י, הערה א.

[13] שו"ת הריב"ש, תעו; ש"ך חו"מ שלג, יד. ועיינו בריטב"א בבא מציעא עה ע"ב, ד"ה להביא; שו"ת אורח משפט, כא, לדעתם הפועל יכול לוותר על זכות זו, ולמעשה להפוך עצמו לעבד בצירוף מעשה קניין. למעשה מנהג בתי הדין לאפשר לעובד לחזור בו גם אחרי ביצוע מעשה קניין ראו פסקי דין רבניים ו עמ' 158.

[14] כפי שראינו לעיל פרק ד, סעיף ב, חוזה בכתב דינו כקניין בשטר.

[15] זכות זו מוגנת בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי) (תשל"א). 

[16] בבא מציעא עז ע"א. אמנם ההבחנה בגמרא מצומצמת לנושא מחיר ההתפטרות.

[17] רש"י בבא מציעא עז ע"א, ד"ה שאני.

[18] ש"ך חו"מ שלג, ד; נתיבות המשפט קפא, ה. ועיינו בפרישה חו"מ שלג, ב, שלדעתו גם אם הקבלן התחיל בפועל בעבודתו הוא אינו רשאי להתפטר גם אם לא עשה מעשה קניין נוסף, כגון, חתימה על חוזה בכתב.

[19] רש"י בבא מציעא עז ע"א, ד"ה שאני; רמ"א חו"מ שלג, א. כדעה זו פסקו מרבית האחרונים. ועיינו בתוספות בבא מציעא י ע"א, ד"ה יכול, שכתבו שגם קבלן יכול לחזור בו.