הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה גבאי רישום כוזב הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים

שימוש בכספי פיצויים של קטינים לסיפוק צרכיהם / פד"ר ‏ 1057196/17

הרב צבי יהודה בן יעקב, הרב משה בצרי, הרב יצחק הדאיה ( בית הדין הרבני האזורי תל אביב)
שני ילדים ואמם היו מעורבים בתאונת דרכים ונפסקו להם פיצויים. ההורים גרושים, והאם מעוניינת להשתמש בכספי הפיצויים של הילדים כדי לקנות להם ריהוט. בית הדין פסק בהתבסס על הוראת החוק שבשל הנסיבות הכלכליות של המשפחה מותר לאם להשתמש בכסף לצורכי הקטנים, ואין בהוראת החוק הגבלה לאשר את השימוש דווקא בבית משפט, ובית הדין מוסמך לפסוק בנושא ככל שאר ענייני קטינים, מכוח הסמכות הנמשכת.

ב"ה

תיק ‏ 1057196/17

בבית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו

לפני כבוד הדיינים:

הרב צבי בן יעקב – אב"ד, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

התובעת:            פלונית            (ע"י ב"כ עו"ד ישראל דוד יפרח)

נגד

הנתבע:            פלוני            (ע"י ב"כ עו"ד נתנאל אינדורסקי)

הנדון: שימוש בכספי פיצויים שנפסקו לטובת קטינים לצרכיהם והסמכות להכריע בכך

החלטה

לאחר העיון בבקשה ובחומר שבתיק, ולאחר שהמשיב הגיב לבקשה, בית הדין מחליט כדלהלן:

המבקשת ושני ילדי הצדדים הקטינים היו מעורבים בתאונת דרכים בתאריך כ"ד בתשרי תשע"ז (26.10.16). לאחר הליך משפטי נפסק כי הקטינים יקבלו פיצוי בסך של 5,990 ש"ח (לבן [א'] –  3675 ש"ח, ולבן [ב'] – 2,315 ש"ח).

המבקשת רוצה לרכוש בכסף זה ריהוט לקטינים (מיטה המתאימה לגילם).

הצדדים התגרשו זה מזה כדת משה וישראל בתאריך ט"ו באייר תשע"ו (23.5.16), והילדים במשמורת האם. לדבריה מצבה הכלכלי דחוק, והיא מעוניינת להשתמש בכסף לצרכי הקטינים. המבקשת מסתמכת על סעיף 23 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962:

קטין הסמוך על שולחן הוריו ויש לו הכנסות מעבודתו או מכל מקור אחר – הכנסותיו ישמשו, במידה נאותה לפי הנהוג בנסיבות דומות, לקיום משק הבית המשפחתי ולסיפוק צרכי הקטין עצמו; אולם נכסיו של הקטין לא ישמשו למטרות אלה, אלא במידה שבית המשפט אישר שההורים אינם יכולים לקיים את משק הבית המשפחתי ולספק צרכי הקטין.

סמכות בית הדין לדון בבקשה זו, היא בהתאם לסעיף 19 לחוק הנ"ל:

לא באו ההורים לידי הסכמה ביניהם בענין הנוגע לרכוש הקטין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט והוא יכריע בדבר.

באמור "בית המשפט" הכוונה היא אף לבית הדין, כאמור בסעיף 79 לחוק הנ"ל:

חוק זה אינו בא לפגוע בדיני נישואין וגירושין; הוא אינו בא להוסיף על סמכויות השיפוט של בתי דין דתיים ולא לגרוע מהן; ומקום שבית דין דתי מוסמך על פי דין לשפוט, יראו כל הוראה בחוק זה – פרט לסעיף 75 – שמדובר בה בבית משפט כאילו מדובר בה בבית דין דתי.

לבית הדין הסמכות לדון בענייני הקטינים, ובכללם במשמורת ובמזונות הקטינים, מכוח הסמכות הנמשכת.

 

באשר לטענת המשיב על בקשה לפסילת ההרכב – בקשה זו נדחתה בעבר. נושא הערעור המצוי בבית הדין הגדול אינו שייך לבקשה זו. משכך מוסמך בית הדין ליתן החלטה בבקשה זו.

 

אנו סבורים שהואיל ומדובר בסכום פעוט יחסית, אין מקום לקיום דיון, ההכרעה צריכה להינתן בדרך הכתב, שלא יהיה זה בבחינת "יוציא מנה על מנה" – בדרך שתגרום למבקשת הוצאות משפטיות מיותרות.

 

לאחר העיון בבקשה ובחומר שבתיק, ובכללם כל תיקי הצדדים, בית הדין פוסק כי סכום הכסף הנ"ל (סך של 5,990 ש"ח, אם הצטברו הפרשי הצמדה או ריביות – יתווספו אלה לסכום הנ"ל) יועבר לידי המבקשת שתעשה בהם שימוש לצרכי הקטינים.

 

המבקשת תצהיר בכתב, בתוך תשעים יום מקבלת הכסף, על השימוש שעשתה בכספי הקטינים – שיתועד בקבלות, ותעביר את התצהיר ואת הקבלות לבית הדין.

ניתן ביום כ"ה במרחשוון התשע"ח (14.11.2017).

 

הרב צבי בן יעקב – אב"ד       הרב יצחק הדאיה        הרב משה בצרי