הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

מכירת חומרי בניין לבניית כניסיה. מותר?

הרב עמוס ראבילו
בשעת הדחק ובחו"ל ניתן להסתמך על השיטות המקלות

מכירת חומרי בניין לבניית כניסיה. מותר?

שאלה

בעל עסק שמוכר חומרי בניין קיבל הזמנה מקבלן מבנים גוי לבניית כנסיה לנוצרים.  ושואל האם יש היתר.

חשוב לציין שחברה זו מוכרת מוצר בינלאומי ולמפעל שבסיסו בארצות הברית ובהולנד יש אחוז גדול מהרווחים מהמכירות. בחברה הבינלאומית הם לא יהודים. יכול לקרות, בהיות מדובר ברכישה מיליארדי, שהחברה הבינלאומית תגלה על דחיית המכירה ושיהיה לא מעט אי נוחות בחברה.

חשוב לציין שהם רק ימכרו המוצר ולא משתתפים בבניה.

יצחק דניאל לוי מבואנוס איירס ארגנטינה

תשובה

יש להקל למכור את הלבנים לכנסייה.

הגמרא במסכת עבודה זרה (ו ע"ב) מבארת שאיסור לפני עיוור קיים רק כאשר עובר האיסור לא יכול להשיג את האיסור בדרך אחרת אלא בעזרת הנותן ('תרי עברי דנהרא') אבל אם עובר האיסור יכול להשיגו בדרך אחרת- לא עובר על לפני עוור, ובפשטות מובן מהגמרא שאם יכול להשיג בדרך אחרת מותר.

אמנם ראשונים רבים[1] סוברים שישנו איסור דרבנן לסייע בידי עוברי עברה אפילו ב'תרי עברי דנהרא', שכן יש חובה להפריש אדם מאיסור- כל שכן שאסור לסייע, ובראשונים שם משמע שאין הבדל בין ישראל ונכרי. (השלטי גיבורים שם במסכת שבת חילק בין ניתן להשיג על ידי ישראל אחר או על ידי גוי אחר, ובמקרה שלכם אני מבין שאפשר להשיג על ידי גוי אחר).

השולחן ערוך (יורה דעה קנא,א) פסק:

דברים שהם מיוחדים למין ממיני עבודת כוכבים שבאותו מקום, אסור למכור לעובדי אותן עבודות כוכבים שבאותו מקום... ודברים שאינם מיוחדים לה, מוכרים אותם סתם. ואם פירש העובד כוכבים שהוא קונה אותם לעבודת כוכבים, אסור למכור לו אלא אם כן פסלן מלהקריבו לעבודת כוכבים. הגה: אסור למכור לעובד כוכבים מים, כשיודעים שרוצה לעשות מהם מים להטביל. (תא"ו ני"ז).

אולם הרמ"א שם כתב:

יש אומרים הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתם, היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר, אבל אם יכולים לקנות במקום אחר, מותר למכור להם כל דבר, ויש מחמירין. ונהגו להקל כסברא הראשונה, וכל בעל נפש יחמיר לעצמו.

הש"ך (שם, קנא,ו) כתב שהרמ"א הבין שנחלקו הראשונים האם יש איסור מסייע מדרבנן או לא. אבל לדעת הש"ך עצמו אין מחלוקת וכולם מודים שאסור לסייע ליהודי לעבור עברה, ומצד שני הכל מודים שלגוי או ישראל מומר אין איסור לסייע, וממילא אין מחלוקת בין השיטות. 

לכן לדינא, מותר למכור את הלבנים לכנסייה. לדעת הרמ"א יש להקל למכור ובעל נפש יחמיר לעצמו, ולדעת הש"ך כיוון שמדובר על גויים אין איסור מסייע. אף בדעת השולחן ערוך (אם השואל הוא מבני ספרד) נראה שניתן להסביר שהבין כמו הש"ך, ולכן ניתן להקל אף לשיטתו. אמנם רבו המחמירים והשדי חמד כתב שהרמ"א התיר רק במקומו, וכן החיד"א החמיר. ואולי הדבר תלוי עד כמה יש הכרח להקל, כי הרמ"א חי בין גויים באופן שלא אפשר להימנע ממכירה ואילו השולחן ערוך חי במציאות אחרת בה הרוב הם מוסלמים ואינם עובדי עבודה זרה, ובפרט בארץ ישראל שקל מאוד להקל בזה.

הפוסקים במשך הדורות נטו להקל: תשובה מאהבה (חלק ג שמט) התיר למכור מנורות המאירות לפני עכו"ם, כתב סופר (סימן פג) התיר מכירת שעווה וקטורת לנוצרים בערב חגם, שו"ת ידי יצחק התיר למכור להם ספרי תפילות, מנחת אליעזר התיר למכור להם מסגרות לתמונות או תמונות של אותו האיש וכו'.

ולכן במציאות שלכם שאתם נמצאים בחו"ל ובמיעוט בין הגויים ולא בארץ ישראל שקל מאוד להקל כפי דעת המחמירים, ניתן להקל ולמכור את החומרים לכנסייה.

 

[1] תוספות שבת ג ע"א ד"ה בבא, רא"ש שבת א,א.