משפטי ארץ ב: טענות וראיות

הכרך השני בסדרת משפטי ארץ, ובו מאמרים של חוקרי המכון לצד גדולי הרבנים והחוקרים על דיני הטענות והראיות של המשפט העברי. תשס"ה, 526 עמודים ניתן להוריד את הספר כקובץ בחינם, או לצפות במאמרים באתר אסיף.
להורדת קובץ מצורף לרכישה עלות: 152 ש"ח
tags icon תגיות

לצפייה במאמרים באתר אסיף לחצו כאן

 

תוכן עניינים

הסכמות 9

הרב מיכאל בריס - פתיחת שערים: בקשת האמת, אפשרות השקר 15

הרב אברהם גיסר - אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות 19

הקדמת העורך 29

תקציר המאמרים 33

 

הכרעה על פי ראיות חיצוניות

א. עדות וידיעה

הרב מיכאל בריס - מבוא להלכות עדות: כללים נוקשים ושכנוע הלב – עיון בשיטת הרמב"ם 43

הרב אורי רותם - הכרעת דין ללא עדות: על השימוש באומדן ובראיות מודרניות בבית הדין הרבני 69

הרב אברהם דוד כ"ץ - האומדן בדיני הראיות 107

ב. עדות וההליך המשפטי

הרב אב"י ונגרובר - מצוות העדות 167

הרב חיים וידאל - החובה להעיד, כאשר מסירת העדות עלולה להסב לעד נזק 185

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - בירור עובדות במשפט תוך פגיעה בצנעת הפרט 209

הרב ירון אונגר - האם לא יגיד? – על עדויות חסויות בדין התורה 223

ד"ר מיכאל ויגודה - על המשמעות הראייתית של הסירוב לשתף פעולה עם בית הדין 241

הרב הלל גפן - נוגע בעדות שסילק נגיעתו 247

ג. חוזים ושטרות

הגאון הרב זלמן נחמיה גודלדברג - עדות מתוך הכתב 257

הרב משה אהרנרייך - עדות קיום שטרות מתוך הכתב 273

הרב מיכאל בריס - ליישוב שיטת הרמב"ם בעניין עדות שבשטר 287

הרב אליהו גורפינקל - החותם על שטר שלא קרא או שלא הבין את תוכנו – 'חוזה אחיד' בהלכה 299

הכרעה על פי דברי בעלי הדין: טענות ושבועות

א. טענות

הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל - בעניין מיגו לאפטורי משבועה 313

הרב עדו רכניץ - האם "יהיו בעיניך כרשעים"? כוחה של טענת אדם לטובת עצמו 325

הרב יהודה יפרח - מיגו – על התפר שבין טענה לראיה 349

ב. שבועות

הרב איתי אליצור - שורשי חיובי השבועה 381

הרב ידידיה כהנא - שבועה – תשלום, נאמנות או פטור מחוסר ראיות?441

הרב נתן חי - השבועה בבית הדין הרבני – בין חזון למציאות459

הרב שמואל טל - שבועת מודה במקצת ודרישת טעמי המצוות479

הרב יאיר פרנק - "שבועת ה' תהיה בין שניהם" – השימוש בשבועה לשם השבת האמון בין בעלי הדין.491

חדש מן התורה - ביקורת ספרים

הרב אברהם גיסר - הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל: עדות ביהוסף 515

הרב מיכאל בריס - א' קירשנבאום: הרשעה עצמית במשפט העברי – ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית.519

הרב ירון אונגר - מ"ד כ"ץ: המשפט הפרוצדורלי העברי והמקסיקני – היבטים השוואתיים 525

הדפיסו הדפסה