משפטי ארץ ג: קניין ומסחר

הכרך השלישי בסדרת משפטי ארץ, ובו מאמרים של חוקרי המכון לצד גדולי הרבנים והחוקרים על מסחר וקניין כולל מאמרים העוסקים בקשר בין משפט לבין פנימיות התורה. תשס"ה, 526 עמודים ניתן להוריד את הספר כקובץ בחינם, או לצפות במאמרים באתר אסיף. תש"ע, 565 עמודים.
להורדת קובץ מצורף לרכישה עלות: 153 ש"ח
tags icon תגיות

לצפייה במאמרים באתר אסיף לחצו כאן

 

תוכן העניינים

 

א. עיוני קניין

הרב דוב ליאור - מעמדם ההלכתי של המנהג והחוק במסחר........................ 45

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין - הגדרת כסף................................................ 50

הרב ד"ר ברוך כהנא - מחילה מטעם הודאה? – עיון בשיטת הגאונים.............. 76

הרב ד"ר רון ש' קליינמן - יסודות הקניין – גמירות הדעת ומעשה הקניין......... 91

הרב דניאל כ"ץ - סיטומתא – כוחו של המנהג בדיני הקניין....................... 109

הרב עדו רכניץ - פיצול וצמצום הבעלות............................................... 124

ב. תורת האישים

הרב חיים יואל בלוך - הקטין בדיני הקניין........................................................... 147

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד - בעלות ציבורית במשנת הרמב"ם........................... 181

הרב מיכאל יומטוביאן - מסחר בינלאומי בין יהודי ונכרי.................................... 189

ג. עסקות מקרקעין

הרב יועזר אריאל - העברת בעלות על מקרקעין בימינו....................................... 209

הרב ד"ר מיכאל בריס - הרהורים אודות מעמד מרשם המקרקעין על פי ההלכה 224

הרב חיים וידאל - מעשה קניין ברכישת דירות..................................................... 239

ד"ר מיכאל ויגודה - שעבוד צף על נכסי יחיד....................................................... 259

הרב נתן חי - "בר-רשות" – מעמדו ההלכתי וויתור עליו..................................... 265

הרב סיני לוי - מעמדה ההלכתי של הערת אזהרה............................................... 272

ד. עסקות מטלטלין

הרב שלמה אישון - אחריותו של הנוטל ממכר לבדיקה....................................... 289

הרב דרור טוויל - קניית חפץ לא מסוים בכרטיס אשראי...................................... 303

הרב איתי אליצור - קנייה אוטומטית..................................................................... 325

ה. אונאה ומיקח טענות

הרב זלמן נחמיה גולדברג - דין אונאה בזמן הזה................................................. 337

הרב אשר זעליג וייס - דין אונאה בזמן הזה.......................................................... 342

הרב צבי יהודה בן יעקב - ביטול עסקת חליפין..................................................... 347

הרב עובדיה אחיטוב - מחלוקת על מהותו של מוצר שהוזמן.............................. 367

הרב יהודה זולדן - סחורה שנפסלה לשיווק עקב צו של משרד הבריאות........... 382

ו. אתיקה עסקית

הרב אברהם גיסר - נשאת ונתת באמונה? האתיקה  בתורת ישראל
כתשתית למסחר ולקניין
................................................................................. 401

הרב יוסף גטנו זצ"ל - מגבלות על תחרות חופשית................................................ 414

הרב ד"ר משה בארי - הטעיה בכדאיות העסקה................................................... 426

ד"ר אביעד הכהן - אתיקה ומוסר בחברות עסקיות – עקרונות יסוד מעולמו של המשפט העברי       445

הרב שמואל פולצ'ק והרב אריה וולהנדלר - איסור השתתפות בפירמידה ושר"ש (שיווק רב שכבתי) והשלכותיה הממוניות        478

ז. חוזים על פי ההלכה

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - חוזה מכר דירה........................................................... 497

הרב הלל גפן - חוזה מכר רכב................................................................................ 510

הרב עדו רכניץ - חוזה שכירות של נכס................................................................. 529

ח. פנימיות המשפט

הרב יהודה יפרח - הבטה בהפקר – עניינה הפנימי של גמירות הדעת במעשי הקניין        543

הרב יעקב בנימין - איסור רמאות במסחר על פי פנימיות התורה........................ 558

א. עיוני קניין

הרב דוב ליאור - מעמדם ההלכתי של המנהג והחוק במסחר........................ 45

הרב ד"ר אהרן ליכטנשטיין - הגדרת כסף................................................ 50

הרב ד"ר ברוך כהנא - מחילה מטעם הודאה? – עיון בשיטת הגאונים.............. 76

הרב ד"ר רון ש' קליינמן - יסודות הקניין – גמירות הדעת ומעשה הקניין......... 91

הרב דניאל כ"ץ - סיטומתא – כוחו של המנהג בדיני הקניין....................... 109

הרב עדו רכניץ - פיצול וצמצום הבעלות............................................... 124

ב. תורת האישים

הרב חיים יואל בלוך - הקטין בדיני הקניין........................................................... 147

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד - בעלות ציבורית במשנת הרמב"ם........................... 181

הרב מיכאל יומטוביאן - מסחר בינלאומי בין יהודי ונכרי.................................... 189

ג. עסקות מקרקעין

הרב יועזר אריאל - העברת בעלות על מקרקעין בימינו....................................... 209

הרב ד"ר מיכאל בריס - הרהורים אודות מעמד מרשם המקרקעין על פי ההלכה 224

הרב חיים וידאל - מעשה קניין ברכישת דירות..................................................... 239

ד"ר מיכאל ויגודה - שעבוד צף על נכסי יחיד....................................................... 259

הרב נתן חי - "בר-רשות" – מעמדו ההלכתי וויתור עליו..................................... 265

הרב סיני לוי - מעמדה ההלכתי של הערת אזהרה............................................... 272

ד. עסקות מטלטלין

הרב שלמה אישון - אחריותו של הנוטל ממכר לבדיקה....................................... 289

הרב דרור טוויל - קניית חפץ לא מסוים בכרטיס אשראי...................................... 303

הרב איתי אליצור - קנייה אוטומטית..................................................................... 325

ה. אונאה ומיקח טענות

הרב זלמן נחמיה גולדברג - דין אונאה בזמן הזה................................................. 337

הרב אשר זעליג וייס - דין אונאה בזמן הזה.......................................................... 342

הרב צבי יהודה בן יעקב - ביטול עסקת חליפין..................................................... 347

הרב עובדיה אחיטוב - מחלוקת על מהותו של מוצר שהוזמן.............................. 367

הרב יהודה זולדן - סחורה שנפסלה לשיווק עקב צו של משרד הבריאות........... 382

ו. אתיקה עסקית

הרב אברהם גיסר - נשאת ונתת באמונה? האתיקה  בתורת ישראל
כתשתית למסחר ולקניין
................................................................................. 401

הרב יוסף גטנו זצ"ל - מגבלות על תחרות חופשית................................................ 414

הרב ד"ר משה בארי - הטעיה בכדאיות העסקה................................................... 426

ד"ר אביעד הכהן - אתיקה ומוסר בחברות עסקיות – עקרונות יסוד מעולמו של המשפט העברי       445

הרב שמואל פולצ'ק והרב אריה וולהנדלר - איסור השתתפות בפירמידה ושר"ש (שיווק רב שכבתי) והשלכותיה הממוניות        478

ז. חוזים על פי ההלכה

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג - חוזה מכר דירה........................................................... 497

הרב הלל גפן - חוזה מכר רכב................................................................................ 510

הרב עדו רכניץ - חוזה שכירות של נכס................................................................. 529

ח. פנימיות המשפט

הרב יהודה יפרח - הבטה בהפקר – עניינה הפנימי של גמירות הדעת במעשי הקניין        543

הרב יעקב בנימין - איסור רמאות במסחר על פי פנימיות התורה........................ 558

הדפיסו הדפסה