משפטי ארץ א: דין, דיין ודיון

הכרך הראשון בסדרת משפטי ארץ, ובו מאמרים של חוקרי המכון לצד גדולי הרבנים והחוקרים על סדר הדין של המשפט העברי. תשס"ב, 532 עמודים ניתן להוריד את הספר כקובץ בחינם, או לצפות במאמרים באתר אסיף.
להורדת קובץ מצורף לרכישה עלות: 151 ש"ח
tags icon תגיות

לצפייה במאמרים באתר אסיף לחצו כאן 

 

תוכן העניינים

הסכמות 

דברי פתיחה

הרב מיכאל בריס,ראש מכון "משפטי ארץ" - במקום הקדמה:  החקיקה במדינת ישראל בראי ההלכה - יצירתיות אנושית וגבולותיה
הרב אברהם גיסר, רב הישוב עפרה יו"ר הנהלת מכון "משפטי ארץ" - אמונת עתיך - חוסן ישועות

 

בשער בית הדין

הגאון הרב יוסף קאפח זצ"ל, דיין בית הדין הרבני הגדול -  א. הסכם פשרה שאינו על דעת בעל הדין. ב הרכב חסר של בית דין, בעניינים שלא על ריב
הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג, דיין בביה"ד הרבני הגדול וראש כולל "דעת משה" - שבחי הפשרה
הגאון הרב אברהם שרמן, דיין בבית הדין הרבני הגדול  -  סמכויות בתי הדין הרבניים לדון בענייני ממון וירושה
הגאון הרב אברהם שרמן - מעמדו ההלכתי של בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין
הגאון הרב אברהם שרמן - על סמכות גדול הדור לתת הוראות לנאמני הקדש, ועל סדרי דין מיוחדים בהקדשות

 

חקר ועיון

פרופ' ברכיהו לפשיץ, ראש המכון לחקר המשפט העברי, האוניברסיטה העברית - על הפשרה
פרופ' חנינה בן מנחם , הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית - ענישה שלא מן הדין
ד"ר מיכאל ויגודה, ראש המחלקה למשפט העברי, משרד המשפטים - עשיית דין עצמית

 

משפט התורה

הרב מיכאל בריס - הגמשת סדרי הדין ההלכתיים: האם 'אופקית' 'או אנכית'? עיון בשיטות התוספות והרמב"ם בסוגיות יחיד מומחה, פשרה וקבלת פסולים
הרב מיכאל בריס - סתימת טענות וסתירת הדין: סופיות הדיון בשיטת הרמב"ם 

הרב חיים יואל בלוך ר"מ מ במכון משפטי ארץ  - מקורות והארות בהלכות דיינים: חושן משפט, סימנים א-ו
הרב יאיר פרנק  - כי המשפט לא-להים הוא
הרב אב"י ונגרובר והרב יהודה יפרח  - "עביד איניש דינא לנפשיה -" על העושה דין לעצמו
הרב בנימין זלצמן ור' אליהו גורפינקל - חובת ההתייעצות לפני מתן פסק הדין
הרב ירון אונגר - "למען תלך בדרך טובים –" על הפסיקה לפנים משורת הדין במשפט התורה
הרב רענן פארן -  השלטון במדינת ישראל לאור ההלכה
הרב עדו רכניץ - סמכות הקהל לתקן תקנות כסמכות בית דין
הרב נתן חי והרב צבי פרג  - גישור ופישור בביה"ד - פסק דין בעניין הפסקת בניה עקב עיכוב תשלומים

הדפיסו הדפסה