מעמדו ההלכתי של קנס בחוזה

בבחינת מעמדו ההלכתי של קנס בחוזה יש לבחון את סוגיית אסמכתא, ריבית וקניין דברים
tags icon תגיות

השאלה

ברצוני להתייעץ במקרה שיש לי לגבי חוזה מכירת דירה שבוטל עקב פיגור בתשלומים. אני רוצה לדעת כיצד לנהוג ע"פ ההלכה.

במקרה שלי אין לי שום ספק משפטי. הדברים מאוד ברורים והחוזה מפורש (ופיצוי כספי מגיע לי מן הדין).

כל ההתלבטות שלי אם מבחינה הלכתית אני צריך לנהוג לפנים משורת הדין או שמא חוזה שנחתם בהסכמת שני הצדדים הינו חוזה מחייב מבחינה הלכתית גם כן.

 

 

התשובה

שלום וברכה,

מבחינה הלכתית קנסות שנכתבו בחוזה מחייבים אם נעשו בדרך מועילה. כיוון שלא ראינו את החוזה נפרוס את הבעיות המרכזיות: 

1. אסמכתא: בקנס אנו יוצאים מנקודת הנחה שמקבל הקנס לא חשב שיצטרך לשלם אותו ואם היה יודע שכך יקרה לא היה מתחייב, ולכן הקנס לא מחייב. למרות זאת ישנם מקרים בהם הקנס כן יחייב:

א. אם הקנס אינו מוגזם והיה בידי הקונה להשלים את התשלום בזמן הרמ"א סובר שאין בכך אסמכתא (ראו חו"מ רז,יג).

ב. אף אם הקנס מוגזם, אם נכתב הקנס בדרך המועילה כגון שהצדדים מודים שהחוזה נחתם בפני בית דין חשוב, הקנס תקף, זאת גם אם הדבר לא נעשה בפועל (ראו שו"ע חו"מ רז,טו).

2. ריבית: פעמים יכול להיווצר איסור ריבית בקנס, ועל כן לחוזה הנעשה ע"פ ההלכה מוסיפים היתר עיסקא. אם לא עשית כך, ישנם מקרים בהם יהיה אסור לממש את הקנס בשל איסור ריבית, ואף איסור זה תלוי בפרטים רבים.

3. קניין דברים: קניין על התחייבות לבצע דברים אינה מחייבת לפי ההלכה. גם לכך ניתן למצוא פתרון הלכתי (ראו הרב ד"ר איתמר ורהפטיג, משפטי ארץ ד, עמ' 35-33).

 

הדפיסו הדפסה