צנעת אדם

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג
ההגנה המשפטית על צנעת הפרט היא נושא חדש יחסית, בן מאה שנים לערך, שעדיין דורש הגדרה – הן באשר לגבולותיה של הזכות לפרטיות והן באשר להצדקה הרעיונית-משפטית להגנה על זכות זו. הספר שלפנינו עומד על ייחודה של גישת ההלכה, תוך כדי השוואתה לחוק המדינה. הספר עוסק הן בהיבט הרעיוני והן בהיבט המשפטי-הלכתי תוך התייחסות לסוגיות אקטואליות. לדוגמא, היזק ראייה, גילוי סודות, האזנת סתר, דחיית צנעת הפרט מפני ערך אחר, הצורך בבירור האמת בהליך משפטי, הגבלת זכות היוצר למנוע את פרסום יצירתו, אמירת לשון הרע לתועלת וההיתר לביזוי עצמי. הרב ד"ר איתמר ורהפטיג הוא ראש צוות המחקר במכון משפטי ארץ, עפרה, ומרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. מחבר הספר "ההתחייבות", ומעורכי כתב העת "תחומין" וספרים נוספים.
להורדת קובץ מצורף לרכישה עלות: 141 ש"ח
tags icon תגיות

מחיר הספר: 141 ש"ח

להורדת הספר כקובץ לחצו על "להורדת הקובץ"

תוכן העניינים

פתח דבר.............................................................................19
פר ק א : מבוא – יסודות משפטיים ורעיוניים...............................21
פרק :ב המחילה על הזכות לכבוד ו לפרטיות..............................49
פרק :ג איסור כניסה לביתו של אחר.........................................69
פרק :ד היזק ראייה................................................................87
פרק ה : צילום אדם שלא בהסכמתו........................................117
פרק :ו גילוי סוד................................................................ ..129
פרק :ז האזנת סתר..............................................................153
פרק ח : גנבת דברים – זכויות יוצרים.......................................181
פרק :ט צנעת הפרט בהליך המשפטי......................................199
פרק ל:י שון הרע לתועלת....................................................235
פרק יא : סודיות מקצועית.....................................................277
פרק :יב כבודם ופרטיותם של החלשים שבחברה......................291
פרק :יג הגנה על פרטיות ברשת האינטרנט..............................327
פרק :די סיכום.....................................................................335
מפתחות.............................................................................343

הדפיסו הדפסה