פיצוי על חופשה משפחתית שנהרסה

כאשר לא נחתם חוזה שכירות ע''פ ההלכה ובו סעיף על קנסות במקרה של הפרת חוזה, אין לחייב את בעל הצימר בקנסות, אלא לפצות על הוצאות ונזקים בלבד. מלבד זאת במקרה שמדובר ברשלנות עליו לפייס אתכם על עגמת הנפש שנגרמה לכם.
tags icon תגיות

שאלה

שלום הרב

בקיץ משפחתנו הזמינה צימר, לעשר נפשות. כשהגענו לצימר וחיפשנו את הצימר הגדול (שלושה חדרים) שסיכמנו עליו, יצא אלינו בעל הצימר ואמר שבטעות הוא השכיר את הצימר ההוא למשפחה אחרת, שכבר נכנסה אליו, והדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה לתת לנו את הצימר הקטן, בעל חדר אחד, למלא אותו מזרונים ולחייב אותנו במחיר של הצימר הקטן. דבר זה לא היה שייך. ניסינו להתקשר לבתי מלון אבל כולם היו מלאים. בלית ברירה חזרנו לביתנו שבדרום, במפח נפש (כמובן, לא שילמנו לבעל הצימר דבר).

האם ניתן לחייב את בעל הצימר לשלם לנו על הצער הרב שנגרם בעקבות הפרת החוזה?

תודה רבה!

תשובה

עסקה מרחוק

שכירת צימר ללא חוזה ע"י שיחת טלפון נקראת: 'עסקה מרחוק'. החוק מכיר בעסקה כזו כעסקה רגילה עם הגבלות מסוימות. ולכן כאשר הגעתם והצימר שעליו סוכם לא היה פנוי יש פה הפרת חוזה.

אמנם, לפי ההלכה במקרה בו לא נחתם חוזה ביניכם (לא שילמתם או חתמתם על מסמך כלשהו, אלא סיכמתם בטלפון את ההזמנה) מדובר בהבטחה בלבד של בעל הצימר להשכיר לכם חדר גדול, כבקשתכם. אך כיוון שהחוק מכיר בעסקה מרחוק כקניין, יש מקום להכיר בה גם בדין תורה (ראו מאמרו של הרב דייכובסקי שערי צדק ג' עמוד 191 ומאמרו של הרב ויסמן תחומין י"ח 248-251). ולכן, בעל הצימר הפר חוזה, אף לפי דין תורה.

דא עקא, כיוון שלא נחתם חוזה מסודר ובו סעיף הקונס את מפרי החוזה, אין יכולת לקנוס אותו על כך. 

עוגמת נפש

ע"פ ההלכה לא מחייבים בגין 'עגמת נפש' אלא אם כן באה בעקבות חבלה פיזית ואז מחייבים את החובל הן בתשלום הנזק והן בתשלומי 'בושת' (משנה ב"ק צ. ובגמ' שם צא. וראו שו"ת משפטי ארץ א, עמ' 308).

כמובן שאם בעל הצימר גרם לכם לעגמת נפש ברשלנות (ולא מחמת אונס) אזי הוא חייב לפייס אתכם על עגמת הנפש הרבה שנגרמה לכם מחמתו. אחת הדרכים לעשות זאת היא בעזרת פיצוי כספי אולם הדבר נתון לשיקול דעתו.

תשלום הוצאות

ניתן לחייבו על הוצאות שהוצאתם לקראת החופש (לדוגמה - נסיעה הלוך ושוב) מדין גרמי, כיוון שסמכתם על דבריו והרחקתם עד הצימר (על פי דברי הרמ''א, חושן משפט סי' י"ד סעיף ה'). כך גם לגבי יום העבודה שהפסדתם (אם אכן הפסדתם), כיון שאבדן עבודה מובטחת נחשבת כנזק לחלק מהדעות (ראו בעניין זה: שו"ע חו"מ סימן שלג, סעיף ב; קצות החושן סימן שלג, ס"ק ב; ערוך השולחן שם, ב, ועיינו שם סימן סא, יא).

אם טיילתם ממילא בצפון כל היום ורק לעת ערב פניתם לצימר –הדעת נותנת שאין מקום לחיוב מלא, כיוון שהיתה לכם תועלת מסוימת מהנסיעה לצפון, אף שהתוכנית ברובה לא הוגשמה.

מסקנה

כאשר לא נחתם  חוזה שכירות ע''פ ההלכה ובו סעיף על קנסות במקרה של הפרת חוזה, אין לחייב את בעל הצימר בקנסות, אלא לפצות על הוצאות ונזקים בלבד. מלבד זאת במקרה שמדובר ברשלנות עליו לפייס אתכם על עגמת הנפש שנגרמה לכם.התשובה נערכה ע"י הרב עמוס ראבילו והרב חיים בלוך

הדפיסו הדפסה