האם שוכר חייב לתקן משאבת ביוב שהתקלקלה בגלל מגבונים?

זריקת מגבונים לשירותים נחשבת כשימוש לקוי בדירה השכורה. לכן שוכר שעשה כך, ובחוזה שלו כתוב שעליו לשלם על כל הנזקים הנובעים משימוש לקוי, חייב לשלם על הנזקים שנבעו מהשימוש שלו. זאת בהנחה שמוכח שהוא אכן הזורק.
tags icon תגיות

שאלה

בחוזה שכירות מופיע הסעיף הבא: א. השוכר מתחייב להשתמש במושכר במידת הסבירות הנאותה באופן שלא יגרמו לו נזקים ו/או פגמים כל שהם, והוא יהיה אחראי לתשלום כל דמי נזק אשר יגרמו למושכר עקב רשלנותו של השוכר ו/או של בני ביתו ו/או של אורחיו. למען הסר ספק מוצהר כי המשכיר יהא חייב לשאת רק בהוצאות תיקוני נזקים הנובעים מבלאי ושאינם נובעים משימוש בלתי סביר. ב. המשכיר יהיה חייב לשאת רק בהוצאות תיקוני נזקים של המבנה וצמודי מבנה. לרבות: ארונות מטבח, צנרת מים, דוד שמש, מזגן, תנור אפיה. המשכיר אינו חייב לשאת בהוצאות שאינן צמודי מבנה כגון: ריסוס נגד מזיקים, ניקוי סיפון אסלות וכיורים, החלפת נוריות חשמל המקרה: לאחר כשנתיים של מגורי השוכר בדירה, מסתבר שהיתה תקלה במשאבת הביוב בקומת המרתף. המשכיר טוען שעל פי חוות דעת הטכנאי זה נגרם בגלל מגבונים שהיו בביוב. למרות שהשוכר טוען שהקפידו שלא להשליך מגבונים לאסלה הרי ברור שמישהו מבאי הבית השליך כמה. המשכיר טוען שברור שתשלום החלפת המשאבה 3600 ש''ח מושת כולו על השוכר. השוכר טוען שבשני מקרים קודמים של קצר בלוח החשמל שנגרמו בגלל המשאבה ועליהם דיווח למשכיר לא נאמר לו שיתכן והדבר קשור לתקלה במשאבה ושאם היה מגיע אז טכנאי אז היה ניתן לשחרר את המשאבה ולמנוע את הקלקול כולו. וכן אין זה סביר לדרוש תשלום תיקון המשאבה על השוכר. המשכיר טוען שזו הכוונה במילות החוזה הנ''ל ועלות תיקון משאבה הוא על חשבון השוכר. מה נראה הדין במקרה כזה? תודה רבה

תשובה

לא ניתן להכריע בדיני ממונות ללא שמיעת שני הצדדים.  אנו נפרוס אפשרויות שונות לדיון בדין תורה.

 

א. זריקת מגבונים- שימוש לקוי

כיוון שאחריות השוכר היא על שימוש לקוי במושכר- זריקת מגבונים לאסלה היא שימוש בלתי סביר ולקוי במושכר, ועל השוכר לשלם את הנזק הנובע ממנו[1].

צריך עדות ברורה של אדם הנאמן על שני הצדדים (או שמונה על ידי בית דין) ומומחה בתחומו, שזו הסיבה ושהסתימה נובעת ממעשי השוכר ללא אופציה אחרת (כגון שוכרים קודמים, דירה אחרת וכדומה).

 

ב. הודעת השוכר על קצר בלוח החשמל

בקשר להודעת השוכר על קצר בלוח החשמל- אם איש מקצוע (חשמלאי) העלה את האפשרות שזו הסיבה או אדם סביר היה צריך לקשר בין שני הדברים ניתן היה לדון על כך שלמשכיר יש תרומה לנזק. דהיינו, השוכר (המזיק) הזיק למשכיר בנזק על ידי רשלנות כאשר זרק מגבונים לאסלה. מצד שני הניזק (המשכיר) היה יכול למנוע את הנזק ולא מנע אותו ברשלנות. האם במקרה כזה ניתן לפטור את המזיק מתשלום?

הגר"ע רכניץ שליט"א עסק בנושא פה https://www.dintora.org/print_page/articles/294

לדעתו נחלקו בדבר הראשונים, האם כאשר הניזק תרם לנזק מקטינים את אחריות המזיק לנזק. אולם להלכה, אין בכך בדרך כלל בכדי להקטין את תשלומי הנזק.

אולם במקרה שאדם סביר לא היה מקשר בין הדברים וכל שכן אם החשמלאי לא העלה את הדברים- המשכיר אנוס ואין לו שום תרומה לנזק.

 

ג. גובה התשלום

השוכר לא צריך לקנות משאבה חדשה אלא משאבה יד שניה. אם אין שוק של משאבות כאלו צריך לשלם משאבה חדשה עם הפחתה של סכום מסויים בגלל הבלאי.

 
הדפיסו הדפסה