זמן הודעה מוקדמת לפני עזיבת דירה שכורה ללא חוזה

בשכירות ללא חוזה וללא מועד סיום יש להודיע זמן סביר מראש לפני פינוי הדירה. מסתבר שחודש הוא זמן מספיק להודעה מוקדמת וכל המקדים הרי זה משובח.
tags icon תגיות

השאלה

שלום וברכה, אני מתגורר בדירה ללא הסכם שכירות כלל. (מחמת מכירת הנכס לבעלים אחר, ומאז עברו יותר משלוש שנים ככה). כמה זמן אני אמור להודיע לבעל הבית שאני עוזב את הנכס?? מה הוא זמן סביר והגון לפי החוק ולפי התורה?? תודה רבה רבה.

התשובה

שלום וברכה

1.      אם הוגדר מראש מועד לסיום חוזה השכירות, אפילו אם זה נעשה בע"פ וללא חוזה כתוב, אי אפשר לסיים את החוזה לפני הזמן הנקוב בחוזה אלא אם זה נעשה בהסכמה (שוע חו"מ שיב,א, ז), אך יכול להביא שוכר הגון במקומו ללא הסכמה (רמ"א שם).

פעמים מותר לשוכר לצאת אפילו לפני המועד הנקוב אם הסיבה לעזיבתו היא אונס ואז יש פוסקים הפוטרים אותו מתשלום (עמק המשפט סימן מט בעיקר אות ב) .

2.      במקרה בו לא נקבע מועד לסיום השכירות אלא רק סכום מסוים לתשלום כל חודש, השו"ע (חו"מ שיב,ה-ז) קבע מספר מועדים להודעה מראש על עזיבת הדירה וחילק בין החורף והקיץ ועוד. אולם בימינו כיוון שאין מניעה לרוב, למצוא דירה אחרת די בכל המקרים הן בחורף והן בקיץ להודיע חודש מראש (עמק המשפט שכירות בתים עמ' קיב, וקיח).

3.      בחוק שכירות ושאילה (19 א) נכתב:

" לא הוסכם על תקופת השכירות, או שהצדדים המשיכו לקיימה לאחר תום התקופה שהוסכם עליה בלי לקבוע תקופה חדשה, רשאי כל צד לסיים את השכירות על ידי מתן הודעה לצד השני זמן סביר מראש."

נראה שחודש הוא זמן סביר בהחלט. אבל עולה מהדברים שגם לפי החוק אם נקבע תאריך לסיום השכירות לא ניתן לבטלה בהודעה מראש.

4.      כמו שרמזת בשאלה, אכן נראה לומר שאם השתנה המשכיר אין לומר שעל דעת התנאים הראשונים הוא משכיר אלא יש פה חוזה חדש. במקרה של בעלים זהה שהמשיך את החוזה בשתיקה עיין בחו"מ שלג,ח ברמ"א ובש"ך מד

משאלתך עולה שאין ביניכם כל חוזה, לא בכתב ולא בע"פ, ואם כן הסעיפים הרלבנטיים במקרה שלך הם סעיפים 2 ו-3.

כמובן כדאי ורצוי מאוד להודיע כמה שיותר מוקדם.

הדפיסו הדפסה