בקשת אישור להרחבת בנייה שיגרום נזק למה שבנו השכנים ללא אישור

הרב עמוס ראבילו
מותר לבקש אישור להרחיב דירה, גם אם כתוצאה מכך העירייה תחייב את השכנים לעשות דברים שיזיקו למה שבנו בלי אישור
tags icon תגיות

השאלה: במסגרת הליכים לאישורים לתוספת בנייה בדירה של צד אחד בבית משותף, העירייה דורשת כתנאי לאישור לבנות מדרגות על שטחים שהם צמודים ובשימוש על ידי בעלי דירות אחרים בבניין, מבלי שהשטחים האלו יהיו בבעלותם או מבלי היתר מהרשויות, ושטחים אלו גם לא צמודים בכלל לצד האחד המבקש את אישור הבנייה.

האם הצד האחד רשאי לבקש את אישור הבנייה כאשר יגרם נזק לדיירים האחרים שיילקח מהם חלק מהשטחים בשימוש שלהם לצורך בניית מדרגות שגם הם לא יהיו קשורות לצד האחד?

תשובה

לא ניתן להשיב בדיני ממונות ללא שמיעת שני הצדדים. לכן נענה רק תשובה עקרונית.

אם הבנתי נכון המבקש את היתר הבנייה פועל כחוק והדיירים האחרים הפרו את החוק. והשאלה היא האם רשאי מי שפועל באופן חוקי לגרום הפסדים למי שפעל באופן לא חוקי.

באופן עקרוני דעתנו היא שיש להתחשב בחוקי הבנייה, ושהם מנהג טוב, ואי התחשבות בחוקים אלו הם מנהג גרוע. אעפ"כ ישנם מקומות בהם אין חובה להתחשב בחוקי הבנייה כמו אזורים חרדיים שמראש באו לגור על דעת זה שהשכנים לא ימחו כאשר יש תוספות של יחידות ללא אישור.

אבל, לא יעלה על הדעת שמי שנוהג כראוי וכפי המנהג הטוב, שהוא כן להתחשב בחוקי הבנייה, יימנע ממנו לנהוג כך בגלל אחרים ש'תפסו' ראשונים.

מעין ראיה לדבר זה ניתן להביא משו"ת חוות יאיר (סימן מה). ראובן היה חייב לשמעון 100 רובל. בזמן מלחמת 9 השנים, התושבים בגרמניה ראו שהצרפתים מזיקים תבואה ורכוש שנכבשים על ידיהם. לכן ראובן רצה להבריח ספינה מלאה בחביות מגרמניה להולנד כדי להינצל מהצבא הצרפתי, אך שמעון עיקל את היין ע"י שלטונות גרמניה עבור חובו. המצב נמשך עד שגדוד הצרפתים כבשו את המקום ושללו את היין. ראובן טוען שאין עליו חובה לשלם לשמעון כי שמעון הזיק לו בעיקול שעשה על היין שכתוצאה ממנו כל היין ירד לטמיון.

החוו"י כתב שראובן אינו צודק, כיוון שהכללים של גרמי לא מתקיימים: 1. אין זה ברי היזקא שהצרפתים יבואו כה מהר, 2. זה שוגג, 3. וגם חיוב לצאת ידי שמים מחמת גרמא אין כיוון שלשמעון יש שייכות לרכוש הזה, ואין לו חובה להימנע מגביית חובו מחשש לנזק עתידי לראובן, ועיקר כוונתו היא להציל את עצמו. 

כן גם אתה, רצונך לקבל אישור בנייה ולבנות כחוק כמו שראוי לעשות. אלא שמחמת שאתה דואג לעצמך ולמצבך הטוב עלול להיגרר נזק לשני אין לך להימנע מחמת זה.

הדפיסו הדפסה