עריכת צוואה בגיל צעיר

אין חשש בעריכת צוואה בגיל צעיר
tags icon תגיות

: יש חשש לעשות צוואה בגיל מוקדם? האם צריך עורך דין בשביל נוסח הצוואה שבספר משפטי ארץ?

תשובה

לא מצאתי מקור מפורש לאסור לערוך צוואה בגיל צעיר ואדרבה יש כאלו שאומרים שעריכת צוואה היא סגולה לאריכות ימים. החשש לא לערוך צוואה בגלל שיש בכך משום 'פתיחת פה' לדברים רעים, היא חשש רחוק שהתועלת העולה מכתיבת צוואה עולה עליו עשרת מונים (מניעת מריבות במשפחה, מניעת דיונים משפטיים ארוכים ומכוערים, חשש איסור גזל, ובכלל נתינת הממון עליו טרח כל ימי חייו לאנשים שהוא מעוניין) וראיתי[1] כתוב בשם ספר חיים וברכה הלכות שמחות ערך צוואה שיש גדולי ישראל שכתבו צוואה בגיל 50.

כיוון שצוואה היא שטר מאוד חשוב ומטרתו כאמור היא למנוע מריבות מצאצאיך, אנו רגילים להמליץ לפנות בכל זאת לעורך דין. גם אם יש נוסח שמתאים באופן כללי, הרבה פעמים מחפשים את מה שמתאים לכם באופן מדוייק, ורוצים לחשוב ביחד על כל האפשרויות, ובעל המקצוע שמתאים לזה הוא עורך דין. חשוב שעורך הדין יהיה מומחה גם לדין תורה כדי שלא יפגע בדברים עקרוניים.

כמובן אין חובה כזאת, וניתן ללכת לבית הדין הרבני ולערוך שם את הצוואה בפני דיינים ומיד יש לצוואה תוקף גם לפי החוק והצוואה נכנסת למשמרת בבית הדין הרבני. דבר זה לא עולה למיטב ידיעתי כסף. אבל הדיינים לא יחשבו איתך על כל המקרים הרלבנטיים. 

 

[1] https://din.org.il/2011/03/06/%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8/

הדפיסו הדפסה