אדם שנרשם ללימודים במכון והתברר שהמכון אינו מלמד כראוי

הרב עמוס ראבילו
אדם נרשם ללימודים במכון שפרסם שיש לו אחוזי הצלחה גבוהים, אבל בחוזה היה כתוב שהמכון לא מחוייב למה שנאמר בפרסומות. רוב משתתפי הקורס נכשלו. כיון שלא הוכח שהמכון עבר על הסעיפים הכתובים בפירוש בחוזה, אי אפשר לתבוע את המכון שישיב את הכסף.
tags icon תגיות

השאלה:

אני נרשמתי ללימודים ב ........ שהם מפרסמים שיש להם שיטה מיוחדת. אחרי שנרשמתי, ראיתי שזה לא זה, השיעורים נאמרו רק כדי לצאת ידי חובה, המורה מגיע מוסר שיעור מתוך סיכומים שהוא סיכם לפני שנים, ולא לומדים מתוך הספר. הוא לא מונח בתוך החומר ועל כל שאלה שנשאל התשובה תהיה לא צריך להיכנס לתוך זה או שזה כתוב בהמשך, כל השיטה הזאת מתאימה אולי ליחידי סגולה שיכולים לזכור דברים מעורפלים, בפירוש זאת לא שיטה, לא מבינים כמעט כלום הכל מלמעלה בלי להיכנס לשום דבר שמצריך להבין טוב ויסודי.

קורס זה עולה .... ש"ח, ואך ביקשתי לצאת מהלימודים הם לא הסכימו לוותר על התשלום וכמובן יש להם שיק בטחון, הלכתי וביררתי שלחתי מיילים לכל חברי הקבוצה, והנה פלא מתוך 30 מיילים ששלחתי לחברי הקבוצה לפחות 12 סיפרו שעזבו את הלימודים כליל או לא הצליחו כלל ואת הכסף הם משלמים עד היום , פשוט גזילה ע"פ חוק, והם עוד מפרסמים על ..... אחוז הצלחה! ...כמובן זה באופן מתוחכם הם משקיעים בפרסומת, אבל בחוזה חותמים ששום פרסומת שלהם לא מחייבת ורק מה שכתוב זה מחייב. מסקנת העניין שיש עשרות שמשלמים מידי חודש ...ש"ח, בלי לקבל שום תמורה, פשוטו כמשמעו, כואב לי הלב אני משלם על לא כלום מילא הייתי היחיד הייתי יכול להגיד שאני עם ראש דפוק אבל כשיש עוד אז זה פשוט גזילה דרבים, השאלה אם יש לי מה לגשת לדין תורה אחרי חוזה כתוב וחתום, האם יש פה טענות של מקח טעות וכדו' כי יש הרבה דברים שכתוב בפרסומת שזה שקר מוחלט!!! תודה אשמח למענה, וזה פשוט הצלת ממונם של עוד עשרות שלא הצלחתי להגיע אליהם ובטוח שיש עוד עשרות עם אותו סיפור.

תשובה

כמובן, שאין אנו מכריעים לגבי הקורס עצמו, אלא רק לשאלה הכללית הנובעת משאלתך.

א. ישנם מקרים בהם יחייבו אדם שפרסם שקרים על המוצר שלו (ראו מאמרו של הרב ורהפטיג הגנת הצרכן בהלכה תחומין ג מעמו' 355) אולם כיוון שחתמת על מסמך בו אתה מודה שלא הפרסום גרם לך להסכים לעסקה, לא עומדת לך הזכות לתבוע כסף בחזרה. זה לא הוגן לפרסם כך וזה אסור על פי דין לפרסם דברים לא מדוייקים ביודעין, אבל לא ניתן לתבוע ממון.

ב. כאשר חתמת עסקה עם נותן שירות והתברר לך שהעסקה לא מתאימה, וכתוב בעסקה שאתה לא יכול לבטל אותה צ"ע כיצד להגדיר עסקה זו. ניתן היה להגדיר אותה כשכירות פועלים, וניתן להגדיר זאת כעסקת מכירה.

מכל מקום בדיני שכירות בתים כתב השולחן ערוך (חושן משפט סימן שיב סעיף א): "המשכיר לחבירו בית או חצר או מרחץ או חנות לזמן קצוב, אינו יכול לחזור בו ולהוציאו תוך זמנו, אפילו נפל ביתו של משכיר שאין לו מקום לדור בו, ואפילו העני וצריך למכרו לאחר, אינו יכול להוציאו, והמקח קיים, ולוקח צריך להניחו ביד השוכר עד שישלים זמנו". וכך גם במקרה שלך שכרת את שירותי המכון עד סוף הקורס, ללא אפשרות לחזור בך ובמקרה כזה אינך יכול לחזור בך. גם אם היינו מגדירים את היחסים בינכם כשכירות פועלים אם המעסיק (=אתה) רוצה לפטר את המועסק (=המכון) עליך להמשיך לשלם למועסק שכר מופחת כ'פועל בטל' (שולחן ערוך חושן משפט שלד, א). אבל אם נכתב בחוזה שהזכויות של הפועל הן שמגיע לו יותר מפועל בטל כל תנאי שבממון קיים[1].

ג. אם תצליח להוכיח שהמכון לא סיפק את מה שהתחייב לו לפי החוזה, המצב יהיה שונה. 

 

[1] ישנם מקרים קיצוניים בהם ניתן לבטל הסכם שנכרת בין שני צדדים בהסכמה, כגון במקרה בו ניצלו מצוקה של הצד השני (ראו שולחן ערוך חושן משפט רסד, ז). אבל גם הסכם כזה ניתן לבטלו כי אומרים שלא היתה בו גמירות דעת מלאה עקב המצוקה. ומ"מ גם הסכם כזה אם שילמו כבר עליו לא ניתן לבטלו (שם, סעי' ח).

הדפיסו הדפסה