ריבית בחוזה של המכון

הרב עמוס ראבילו
האם יש איסור ריבית בחוזה שיש בו תנאי של קנס למי שלא משלם בזמן
tags icon תגיות

השאלה:

שלום ראיתי שבנוסח של חוזה הלוואה אצלכם באתר יש סעיף של פיצוי במקרה שלא החזירו את ההלוואה בזמן, הסעיף מזכיר סכום קבוע וגם סכום שהוא אחוז מהלוואה. האם אין בעיה של ריבית בפיצוי זה?

תשובה

שלום וברכה

במקרה של קנס החל מיידית לאחר שלא פרעו במועד פסק השולחן ערוך יורה דעה סימן קעז סעי' יד שיש בכך משום הערמת ריבית. ולכן בחוזה ההלוואה של המכון בסעי' 11 נכתב שהחוזה נעשה ע"פ 'היתר עסקא': "הצדדים מודים שכל ההתחייוביות וההקנאות נעשו ע"פ היתר עיסקא ע"פ תיקון חכמים".

הדפיסו הדפסה