אחד האחים שהחתים את הוריו על צוואה ללא ידיעת שאר האחים

הרב עמוס ראבילו
מי שחתם על צוואה תוך כדי שהוא מיושב בדעתו - הצוואה תקפה. גם אם נעשתה רק בנוכחות חלק מהיורשים. אם אח"כ חתם על צוואה אחרת - הצוואה הראשונה בטלה, ואין לה תוקף.
tags icon תגיות

השאלה: אחי התאום החתים את הורי על צוואה ללא ידיעת כל האחים האם לפי ההלכה הצוואה כשרה? כמו כן אחי האחר ביטל את הצוואה של אחי התאום ואשתו האם יכול אחי התאום להשתמש בצוואה המבוטלת

תשובה

צוואה היא מסמך הלכתי שבו ההורים מקנים את הרכוש שלהם בעודם בחיים לאחרים שלא לפי סדר הירושה הרגיל שבתורה. כמובן, אח אינו יכול לבטל צוואה של ההורים, אלא רק לשכנע את ההורים לעשות צוואה חדשה.

א. צוואה הלכתית שנחתמה כאשר ההורים מבינים מה הם עושים תקפה מבחינה הלכתית אפילו אם האחים לא ידעו על כך. כאמור, צוואה מסדירה אילו מתנות ההורים רוצים לתת רגע לפני מותם. ברגע זה הרכוש לא שייך בכלל לאחים וההורים יכולים לעשות בממונם מה שהם מבינים.

ב. אם הבנתי את השאלה, ההורים כתבו צוואה חדשה שמבטלת את הצוואה הקודמת או הודיעו בדרך שכשרה משפטית שהם מבטלים את הצוואה הקודמת.

אם האח התאום לקח את הצוואה הקודמת והחתים את ההורים מחדש יש פה צוואה חדשה. אם הוא לא החתים מחדש, הצוואה הזאת מבוטלת ואין לה שום תוקף משפטי או הלכתי.

הדפיסו הדפסה