ריבית במיזם הלוואות שיתופי

במקרה של חברה המתאמת בין לווה למלווה, לא די שהחברה תהיה חתומה על היתר עסקא, ויש צורך בהיתר עיסקא עליו יהיו חתומים שני הצדדים להלוואה. אם במסגרת ההסכמים והמסמכים שבאתר החברה שהצדדים חותמים עליהם באופן מעשי או וירטואלי ישנה גם הסכמה וחתימה על היתר עסקא, אז ניתן לסמוך עליה כדיני היתר עסקא.
tags icon תגיות

השאלה

שלום, יש היום כמה חברות שמאפשרות פלטפורמה להלוואה בין אנשים ( טריא, elon, ועוד) הם נותנים פלטפורמה שבה אפשר להשקיע כסף ולקבע באיזה מידת סיכון להלוואות והכסף מולווה לאנשים שונים. אם באחת ההלוואת הלווה לא מחזיר את הכסף המלווה נפגע מזה ולא החברה. האם היתר עיסקא שהחברה חתומה עליו עוזר? הרי ההלוואה היא בין שני אנשים מסוימים והחברה לא צד בהלוואה ולא נפגעת במקרה של אי פרעון ההלוואה.

תודה

אורלי

התשובה

אכן, לא די שהחברה תהיה חתומה על היתר עסקא כאשר היא רק מתווכת וההלוואה היא בין שני הצדדים באופן ישיר.

 

אבל בדרך כלל יש הסכם הלוואה ועוד מסמכים משפטיים באתר החברה, שהמלווה והלווה צריכים להסכים להם כדי שההלוואה תבוצע. ואם במסגרת ההסכמים האלה כלול גם היתר עסקא תקף, אז הסכמת הצדדים לכל ההסכמים והמסמכים שבאתר החברה וחתימתם המעשית או הוירטואלית עליהם, כוללת גם הסכמה וחתימה על היתר עסקא.

 

חשוב שיהיה ברור ממכלול ההסכמים שתוקף ההיתר עסקא גובר על ההלוואה בריבית שכן אחרת אין לו תוקף וההיתר בטל, וראו כאן היתר עיסקא של המכון, שמתאים להלוואות כאלו. 

הדפיסו הדפסה