הפניה להיתר עיסקא באנגלית

מוצרף נוסח באנגלית של הפניה להיתר עיסקא שיש להוסיף לחוזה כדי למנוע איסור ריבית
tags icon תגיות

השאלה

מה צריך לכתוב בשטר הלוואה שעושה עו"ד שיהא כפוף להיתר עיסקא (באנגלית)?

 

התשובה

את המשפט הבא:

The parties to this agreement acknowledge and declare that all obligations and transfers were made according to a "Heter Iska" as instituted by the Sages

הדפיסו הדפסה