הכנסת פועלים לדירה מושכרת

אסור לבעל הבית להכניס פועלים לדירה ללא הסכמת השוכר כל משך החוזה על פי שהשוכר כבר פינה את הדירה
tags icon תגיות

שאלה

אנחנו זוג צעיר ושכרנו השנה דירה. יצאנו מן הדירה לפני הזמן, לקראת סוף חוזה השכירות שלנו. עדיין נשארו בדירה חפצים שלנו והיו לנו עוד סידורים לעשות בדירה. שילמנו מחיר מלא על כל הזמן עד סוף חוזה השכירות. בעל הבית רצה לעשות שיפוץ בדירה, ואנחנו לא הסכמנו שיכניס אליה פועלים, כי כאמור היו לנו עוד דברים לסדר והיו בה עוד חפצים. על אף שלא הסכמנו, הוא הכניס פועלים ושיפץ את הדירה. הוא גם לא הסכים להחזיר לנו את דמי השכירות עבור זמן השיפוץ. מראש סיכמנו שבתשלום הארנונה בעל הבית ישלם רבע מהסכום. בגלל שבעלי היה בשירות סדיר חלק גדול מהתקופה, הוא קיבל פטור מלא מהארנונה, ובסך הכל נשאר לנו לשלם בערך 500 ₪ מהתשלום המלא.

1.   האם בעל הבית צריך לשלם את החלק שלו מהסכום המלא של הארנונה, או מהסכום לאחר ההנחה? לו לא מגיעה הנחה.

2.   אם עליו לשלם מהסכום לאחר ההנחה, וממילא החוב לארנונא חל עלינו, האם מותר לנו להימנע מלשלם את חלקנו בארנונה וכך בעצם 'להכריח' אותו להחזיר לנו חלק מדמי השכירות בזמן השיפוץ? 

תשובה

שאלה זו צריכה להתברר בבית דין שישמע את שני הצדדים, אבל נעיר בקצרה שתי הערות בעניין השאלות שנשאלו:

1. ייתכן שבעל הבית לא היה אמור לשלם לפי ההנחה, שהרי אתם קיבלתם הנחה ולא הוא, והיה מקום לברר ביסודיות כיצד נקבעה החלוקה שביניכם ומדוע נקבעה כך. גם אתם אינכם יכולים לדעת בוודאות כמי האמת. דבר זה צריך להתברר בבוררות מוסכמת, ואתם יכולים לעכב את התשלום עד לבירור.[1] 

2. אסור לבעל הבית להכניס פועלים לדירה ללא הסכמתכם כל זמן שאתם עדיין שוכרים אותה,[2] אף על פי שאינכם גרים בדירה, וכל שכן אם עדיין יש לכם חפצים בדירה ואתם עדיין מגיעים אליה לפעמים. אם נכנסו פועלים, יש מקום לניכוי שכר דירה על הזמן שהמשכיר נהנה מן הדירה לצרכיו,[3] ולכן אתם יכולים לעכב אצלכם סכום שאתם חייבים לבעל הבית עד לבירור העניין אצל בורר מוסכם.[4] 

 

[1].     שו''ע, חו''מ סי' ד סעי' א.

[2].     רמ''א, חו''מ סי' שיב סעי' א.

[3].     שו''ת תשובות והנהגות ח"ג, סי' תסז, שצריך המשכיר להעמיד לשוכר מקום אחר באותו זמן.

[4].     שו''ע, חו"מ סי' ד סעי' א.

הדפיסו הדפסה