משכיר שהזמין חשמלאי והתקלקלו מכשירים של שוכר

הרב עמוס ראבילו
עקב ביקור חשמלאי שהוזמן ע"י בעל הבית, התקלקלו מכשירים של שוכר הדירה. האם חייב לשלם?
tags icon תגיות

משכיר הזמין חשמלאי והתקלקלו מכשירים של שוכר

שאלה

ברשותי יחידה שאני משכיר לזוג. הודעתי להם [גם בכתב בווטסאפ וגם בעל פה] יומיים קודם, שאני מתקין להם מונה חשמל בדירתם [כמובן עם חשמלאי מורשה] והחשמל ינותק למשך בערך כשעה ושהם יהיו ערוכים לתיקון. כנראה שהעלאה וההורדה של החשמל מספר פעמים פגע להם במקרר הישן שלהם ובמתקן המים [מתקן ישן שבאותו בוקר התקינו אצלם בדירה] ומאז המוצרים האלו תקולים. ברצוני לשאול את הרב, האם אני מחוייב לתקן להם את מוצרי החשמל שניזוקו, לטענתי ולהבנתי הם היו צריכים לנתק את כל מוצרי החשמל שהיו בדירתם מהשקעים. נכון שלא אמרתי להם זאת, אבל אפילו חברת חשמל שנותנת פיצוי על בעיות במערכת החשמל, לא נותנת פיצוי כספי על בעיות שנגרמו בגלל ניתוק והחזרת החשמל [הפסקות חשמל פתאומיות ולא יזומות כמו במקרה שלי]. נוסף על כך, סביר להניח שהמוצרים שהתקלקלו היו לקראת סוף חייהם. ההוכחה לכך שמוצרים אחרים אלקטרונים רגישים כמו המזגן [מזגן חדש ששיך לי] או מערכת סטריאו שלהם לא התקלקלו.

תשובה

לא ניתן להשיב בדיני ממונות ללא שמיעת שני הצדדים. אנו נענה לפי מה שעולה מהשאלה.

המזיק הוא החשמלאי ולא בעל הדירה, ולכן צריך לתבוע אותו. רק במקרה שלא ניתן לתבוע אותו, יש מקום להטיל את האחריות על בעל הדירה במקרים מסוימים.

בנוגע לעצם האחריות של החשמלאי אם המנהג הוא לא לנתק מכשירי חשמל (וחשמלאי שדיברתי איתו אמר שכלל אין צורך לנתק), האחריות מוטלת על השוכר לחשוש למקרים נדירים אלו ואין להטיל תשלום על החשמלאי (ראו רמב"ן בבא מציעא פב: ד"ה ומצאתי בתוס' שכאשר נזק נעשה ברשות אינו מוגדר כנזק). 

הדפיסו הדפסה