היתר עיסקא המקובל בבנקים

הובא במאמרו של הרב שלמה דיכובסקי בתחומין ח, עמ' 169
tags icon תגיות
להורדת קובץ מצורף
הדפיסו הדפסה