נזק לרכב חוסם

אפשר להזיז רכב חוסם, אך לא לגרום לו נזק בכוונה
tags icon תגיות

נזק לרכב חוסם

שאלה

כלי רכב חונים בחניה הפרטית שלי – מה אפשר לעשות?

תשובה

ככלל, מותר לאדם לעשות דין לעצמו ולהגן על הזכויות המגיעות לו על פי דין (שו"ע חו"מ תכא, ו) ואפילו תוך שימוש בכוח. אולם, אסור לאדם לנקוט בפעולות ענישה והרתעה. לענייננו, אסור להעניש על ידי הדבקת מודעות על שמשות וכדומה, אולם מותר לסלק את הרכב החוסם (ראו בשו"ע שם בשם יש אומרים, וכוונתו לטור, שם) שמותר אף לחבול באדם בכדי להוציאו ממקום שאינו שלו; וכן ים של שלמה בבא קמא ג, ט).

אם הרכב חוסם את היציאה של רכבך יתכן שמותר לך לצאת אף תוך כדי גרימת נזק לרכב החוסם. במקרה שלך נראה שעיקר הבעיה היא השימוש במקום שלך, על כן נראה שמותר לך לפנות את הרכב מהמקום, אך אינך רשאי להזיק לרכב בכוונה (שו"ע חו"מ תיב,ב וראו שו"ת נצח ישראל מג; פתחי חושן נזיקין א, לד; הרב עדו רכניץ "גרירת רכב חוסם", תחומין כג, עמ' 443 ואילך). 

הדפיסו הדפסה