נעיצת שברי זכוכית בגדר

שאלה

יש בחורים וילדים שעושים קיצור דרך, דרך חצרי הפרטית. הם קופצים מעל הגדר הפרטית שלי, נכנסים לשטחי הפרטי ללא רשות, וקופצים מעל הגדר בצד השני של חצרי. בדרכם הם גורמים נזק לגינה שלי וכדומה. כל הערותיי ובקשותי לא הועילו. ברצוני לנעוץ זכוכיות של בקבוקים שבורים מעל הגדר הפרטית שלי כדי למנוע את כניסתם. שאלותי:

1. האם מותר לי לעשות זאת?

2. מה יהיה הדין אם אחד הפורצים ייפצע בזמן קפיצתו לתוך חצרי, האם אהיה חייב בתשלומי נזק?

תשובה

נענה תחילה על השאלה השניה. אם אחד הפורצים יינזק מהזכוכיות אתה תהיה פטור וכן נפסק בשו"ע: אדם שנכנס ללא רשות לחצר חברו וניזוק, בעל הבית פטור (שו"ע חו"מ שעח, ו; סמ"ע חו"מ תי, ה).

לגבי השאלה הראשונה – לכאורה נראה שמותר לאדם לעשות בחצרו כרצונו, ואם אדם אחר נפגע מכך הרי שהאשמה מוטלת רק על הנפגע. אך אין הדבר פשוט, כיון שהתורה מחייבת את האדם לשמור על רשותו, שלא יהיו בה מכשולים שיכולים לגרום לאנשים להיפגע. וכך נאמר בתורה (דברים כב, ח): "כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנֹפל ממנו".

אלא שיש לערער על כך משתי סיבות: ראשית, שמא ייפגעו אנשים תמימים וחפים מפשע שייגעו בגדר בטעות וייפצעו, ובכלל זה בני הבית. דבר זה כלול באיסור הנ"ל וכפי שכתב היראים (רי) על הפסוק הנ"ל: "למדנו שמוזהרים בני ישראל שלא להעמיד כל דבר המביא לידי היזק בבתיהם". שנית, יש לדון האם מותר לפגוע בגנבים, שהרי אין דינו של הגנב בעונש גופני. אמנם יתכן שיש להתיר לפגוע בגנבים כפי שמצאנו שמותר לאדם להגן על רכושו אפילו במחיר פגיעה באחר (שו"ע חו"מ סימן ד[1]), אולם, פגיעה בחפים מפשע בוודאי אסורה.

לכן נראה שעדיף למצוא דרכים אחרות להרתיע את הגנבים, כאלו שלא יביאו לפגיעה ולסכסוכים נוספים וכדאי לחשוב על דרך שתרבה שלום. יש לציין שעל פי החוק פגיעה כזו עלולה להוות עילה לתביעת נזיקין וגם זהו שיקול שכדאי לקחת בחשבון.

 

[1] עיינו בביטאון "פעמי יעקב", גליון כסלו וניסן תש"ס, דיון מעניין בשאלה האם מותר להטמין רעל לגנב. 

הדפיסו הדפסה