תחרות על משרת ר"מ בישיבה

אני לומד בישיבה כבר 19 שנים, לאור העובדה שהישיבה ברובה מתבססת על כספי ציבור, האם לראש הישיבה יש יכולת לקבוע על בסיס אישי מי יהיה ר"מ?
tags icon תגיות

שאלה:

אני לומד בישיבה כבר 19 שנים ומלמד בה בקבוצות קטנות. ביקשתי מראש הישיבה כבר לפני חמש שנים ללמד בה, אך נעניתי בשלילה. בתחילה חשבתי שאין מקום אך במרוצת השנים נתמנו רמי"ם חדשים על פני. שאלתי את ראש הישיבה והוא טען שהוא לא רוצה טיפוסים שקטים כמוני. אני מלווה את הישיבה מאז הקמתה ומשפחתי וילדי גרים בעיר בה הישיבה נמצאת, ועזרתי רבות בביסוסה של הישיבה מבחינת תלמידיה וגיבוש הצוות החינוכי שלה. שאלתי האם לאור העובדה שיש רבים מצוות הרמי"ם כמוני וראש הישיבה מודה שאני מוכשר ללמד, אין בהתכחשות לפנייתי דין עני המהפך בחררה. בפרט לאור העובדה שחיפוש מקום עבודה במקום אחר קשה לי. וכן לאור העובדה שהישיבה ברובה מתבססת על כספי ציבור, האם לראש הישיבה יש יכולת לקבוע על בסיס אישי שלומי מתאים. באם יש צורך בעוד פרטים לראות את התמונה בשלימותה אשמח להוסיף.

 

תשובה:

שאלתך נוגעת לסוגיית ''עני המהפך בחררה''. איסור זה נוגע להקדמת אחר העומד לסגור עסקת מכר או עבודה. 

במקרה דנן נראה היות וראש הישיבה מלכתחילה אינו מעוניין בשלב זה בעבודתך הרי שאין כל בעיה שיבואו אחרים וינסו את מזלם. איסור עני המהפך בחררה חל רק כאשר נסגר הסכם העסקה עם עובד (רמ''א רלז,א). וגם אז האיסור הוא על העובד המתחרה ואילו על המעביד אין איסור לחפש עובד אחר (שו''ת מהר''ם אלשיך סז; שו''ת מהרש''ל לו). יש מי שכתב שגם על המעסיק יש איסור לשתף פעולה עם מבקשי עבודה מתחרים (ראה פתחי חושן גניבה פרק ט הערה לב) אך זהו דווקא מי שכבר היה מוכן להעסיק וכעת מראיין מתחרים נוספים. במקרה זה רה''י דחה את שירותיך בלא קשר למתחרים. נציין שבמיוחד במקרה זה יש לראש ישיבה סמכות וחובה עליו לקבוע את טובת הישיבה ולבחור את הרבנים לפי הבנתו ואין לו חובה להעסיק כל אדם שראוי ללמד גם אם הוא סמוך אליו ומוכר לו (ראה שו''ת מנחת יצחק ד,עה ופד''ר ח עמ' 152). 
יש מקום לצרף גם שיקולים נוספים בהלכה לעניין, אך אלו עיקרי הדברים, ונברכך שבעזרת ה' ימציא לך הקב''ה פרנסתך ממקום אחר ותזכה להרביץ תורה כאוות נפשך. 

 

הדפיסו הדפסה