חוזה מכר רכב - משפטי ארץ - לחתימה

הרב הלל גפן
בעקבות המאמר בספר משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם, מוצע חוזה שכירות משפטי ארץ לחתימה. החוזה בקובץ וורד וניתן לבצע בו שינויים והתאמות. המכון אינו אחראי על נזק שייגרם עקב שימוש בחוזה. חוזה מבואר עם מאמר מקדים ישנו בספר משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם.
tags icon תגיות
להורדת קובץ מצורף

ניתן להוריד את החוזה בקובץ וורד, לתקן להוסיף ולהדפיס

הדפיסו הדפסה