בניית מחסן כתר על גג בית משותף

מותר לדייר לעשות שימוש סביר בגג משותף, אם אינו מפריע ליתר הדיירים. נראה שמחסן כתר הוא שימוש סביר, אא"כ למתנגדים תהיינה טענות כבדות משקל.
tags icon תגיות

הדירה שלנו ממוקמת בקומה 4, מעל הסלון והמטבח שלנו יש גג משותף, שמנו בגג 2 מחסנים מכתר שלא מפריעים לאף אחד, ולא לתפקוד השוטף של הגג , יש 3 שכנים שמציק להם שיש מחסנים בגג ומבקשים שנפנה את המחסנים. צרות עין בלבד. רוב רובם של הדיירים זה לא מעניין אותם ואין להם ענין בגג.

האם עליי להוציא את המחסנים כבקשתם? או ש 3 דיירים לא יכולים להחליט על שטח ציבורי של 15 דיירים. תודה רבה.

תשובה

לא ניתן לענות בדיני ממונות ללא שמיעת שני הצדדים, ולכן נענה באופן כללי.

הגג בבית משותף שייך לכלל הדיירים (חוק המקרקעין סעיף 52, וראו פסקי דין ירושלים כרך ה עמו' עא-עג, והרב אפרים קורנגוט דיני הבית המשותף פרק שני סעי' יד), ולא ניתן לבנות על הגג בניין קבוע ללא הסכמת כל הדיירים.

אולם מותר לכל אחד מהדיירים להשתמש שימוש סביר בגג, אם מנהג המדינה הוא שמשתמשים שימוש כזה בגג. דוגמא לשימושים אלו: העמדת דוד מים ומתקנים לתליית כביסה (שולחן ערוך חושן משפט סימן קסד סעי' ח, וראו שם סעי' ז, דיני הבית המשותף שם פרק יג סעי' י). נראה שמחסן נייד שכזה מוגדר כשימוש סביר אם הוא לא מפריע לשימוש בגג.

כאמור, לא נוכל לקבוע זאת מבלי לשמוע את דברי הדיירים המתנגדים כדי לדעת האם יש להם טענה מדוע אין זה שימוש סביר בגג שלכם.

הדפיסו הדפסה