הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

דייר בבית שטוען שכבר שילם מיסי ועד בית, וידוע שהאחראי כבר טעה בעבר ושכח לרשום

הרב יובל חסיד
אחראי מיסי ועד בית תובע את אחד הדיירים. הדייר טועם שכבר שילם. האחראי כבר טעה בעבר ושכח לרשום. נפסק שיפנו לבית דין מוסכם על שני הצדדים, ואם האחראי בטוח ב100% שהדייר לא שילם יוכל להשביעו. אבל אין לסמוך על ספרי הרישום.

השאלה: שלום רב, ועד בית תובע תשלום מדייר שטוען כבר שילם חלק ויש לו הוכחות על כך. מתברר שהועד טעה ולא רשם בספריו את התשלומים האלה. הדייר טוען עוד ששולמו על ידו במזומן עוד תשלומים שגם לא נרשמו בספרי הועד. האם טעות הועד מהווה בסיס לטענת הדייר? ועל הועד להביא הוכחות שלא שילם. תודה

תשובה:

אין אפשרות לענות בדיני ממונות ללא שמיעת שני הצדדים, ולכן נכתוב רק את עקרונות ההלכה.

א. בדרך כלל אדם התובע מחברו ממון והנתבע טוען שאינו חייב- אינו משלם, אלא נשבע שבועה דרבנן (חושן משפט, עה, ז). ואם הנתבע מודה למקצת החוב חייב שבועה מהתורה (שם). בימינו מנהג בתי הדין הוא שלא משביעים אלא פודים את השבועה בשליש הסכום של התביעה (ראה משפטי ארץ, ב, עמ' 468 (מאמרו של הרב נתן חי שליט"א)).

כשיש הסכם מראש שדברי התובע יחייבו את הנתבע, כגון בין שותפים שמאמינים זה לזה על עיסקי השותפות- יש אפשרות גם לחייב תשלום על סמך נאמנות התובע (ראה חו"מ סימן צא, ה, ובבאה"ט שם ס"ק יט). ולפי זה אם בתקנון של הבית המשותף נקבע שרישומי ועד הבית מחייבים את הדיירים- יש ללכת לכאורה לפי הרישום אלא אם כן יוכח שיש טעות (יש להעיר שב"תקנון המצוי" שבחוק המקרקעין אין סעיף כזה).

וכל זה דווקא כשהתובע טוען טענת ברי, ואומר שבוודאי הנתבע חייב. אבל אם הוא עצמו אינו ודאי, והנתבע טוען בוודאות שפטור- אין הנתבע נשבע ואינו משלם כלל (שולחן ערוך חושן משפט, סימן עה סעיף יז: כל טענת ספק אין משביעין עליה כלל. כיצד, אמר לו: כמדומה לי שיש לי אצלך מנה, או: מנה שהלויתי לך כמדומה לי שלא פרעתני, פטור אף משבועת היסת, ואפילו לצאת ידי שמים אינו מחויב, כיון שתובע אומר: שמא, והנתבע אינו מודה לו, ואומר: ברי).

וכתב השולחן ערוך (שם סעיף כב): "אמר: מצאתי כתוב בפנקסו של אבא שאתה חייב לו מנה וברור לי שהוא כתב ידו, יש מי שאומר שמשביעין אותו היסת". כלומר- גם כשהתובע אינו יודע מעצמו את התביעה אבל מצא שרשום בפנקס (אפילו של אביו) שהנתבע חייב לו- זו נחשבת תביעת ברי. והוא הדין כשתובע על פי פנקס שלו (לבוש שם כב), ולכן הנתבע נשבע שבועת היסת על תביעה כזו, או משלם שליש כנ"ל. וכעין זה כתב בסימן צא, ה: "יש לדון על פי פנקס של אדם שרגיל לכתוב בו ענייניו, ... היכא דיש רגלים לדבר שמה שכתוב בפנקס הוא אמת". (וכן הביא בביאור הגר"א סימן עה ס"ק עו).

אולם הש"ך שם (סימן צא ס"ק כה) כתב בשם שו"ת מהריב"ל שההסתמכות על פנקס כטענת ברי היא דווקא "באדם שכותב עסקיו מיד בפנקס שמונח לפניו, אבל אם שוהה בינתים אפשר ששכח ולא כתב בפנקס".

ועוד כ' שם בבאר היטב: (ס"ק יט): "וכל זה בפנקס המחייב את עצמו אבל לא המחייב את חבירו דלחיובי דידיה מהני ולא לחיוב חבירו, מיהו שני שותפין שאחד מהם הוא הנושא ונותן וכותב החשבונות וחבירו סומך עליו כל מה שימצא בפנקס ההוא מהני אפילו לחייב שותפו". כלומר אם מקובל להסתמך על הפנקס כמקור לתביעה, מחמת ההסכמה בין השותפים, אז ניתן לתבוע על פי רישומי הפנקס, אך מסתבר שגם במקרה זה חלה ההגבלה של הש"ך הנ"ל שדווקא כשברור שאינו טועה ברישומיו.

לפי זה אם נציג ועד הבית טוען שלפי רישומיו הנתבע חייב כסף, ואינו זוכר זאת מעצמו, הוא נחשב כתובע בטענת ברי רק אם ברור לו שכתב את כל הרישומים הכספיים מיד ולא שכח, אבל אם יש חשש שיכחה אין הוא נחשב כטוען ברי והנתבע פטור משבועה, ובוודאי אם נמצא שהיו טעויות ברישום יש לחשוש לטעויות נוספות. אבל אם טוען התובע שזוכר מעצמו שהנתבע חייב- יש לדון אם למרות שטעה בעבר יכול לתבוע שבועה או ממון בטענת ברי.

ב. תובע שטען ברי והתברר שטעה בחלק מתביעתו. האם נחשב כהוחזק כפרן ולא יוכל לטעון שוב טענות אחרות? בשולחן ערוך (סימן עט, ה) נפסק שמי שתבעוהו וטען שהוא פטור, ואחר כך התברר על ידי עדים שהוא חייב ולא אמר אמת בדבריו הראשונים- הוחזק ככפרן ואינו נאמן עוד בטענות פטור אחרות, אך דווקא על אותו ממון. וכתב שם הש"ך (ס"ק טו) שאפילו כפר בחוב של מאה, והתברר ששיקר בחמישים מתוך החוב, שאינו נאמן לטעון שפטור מאותם חמישים גם אם יאמר שפרע אותם- לא הוחזק כפרן על יתרת החוב, ונאמן להישבע על השאר כדין מודה במקצת, משום שאין אדם מוחזק לכפרן אלא בממון שהוכח שכפר בו.

מאידך כתב הסמ"ע (שם ס"ק יג) בשם תשובת הרשב"א שמי שהתברר שגנב שטרות חוב מבית חברו, אינו יכול לתבוע את השני בשום שטר, גם באלה שלא התברר שגנבם, כי הוחזק כפרן לכל התביעות שלו עליו. והקשו הפוסקים על כך מדוע הוא חשוד לשקר גם על ממון אחר? וכתב הש"ך שם שאין הלכה כרשב"א בזה, והתומים כתב שכוונת הרשב"א שכיוון שתפסוהו שגנב שטרות יכול הנתבע לטעון שפרע את החובות האחרים כיוון שאין לתובע חזקת "שטרך בידי מאי בעי", שמא כשם שגנב את השטרות הראשונים כך גנב גם אחרים, ואין זה משום שהוא מוחזק לכפרן אלא שאין ראיה לחייב את הנתבע על ידי שטר שנמצא בידו. ועוד כתב שם הקצות (ס"ק ו) שגם אם יטען הנתבע בפירוש שהתובע גנב ממנו עוד שטרות והוא פרע את הכל- עליו להישבע. משמע שלא אומרים שהתובע מוחזק לכפרן אפילו התברר ששיקר בחלק מתביעותיו והוא יכול להשביע את הנתבע (אמנם יש להעיר ששם מדובר על תובע שמביא ראיה לדבריו בשטר, ויתכן שבתביעת חוב ללא שטר נאמר שהתובע הוחזק כמשקר ואינו יכול להשביע את הנתבע בטענותיו, אך מדברי האחרונים הנ"ל משמע שלא אומרים כלל שהוחזק כפרן מממון לממון).

לכן, נראה שאם התובע טוען בודאות שלמרות שטעה בתביעותיו הראשונות ברי לו שבתביעה האחרונה הוא צודק- יוכל לדרש שבועת היסת מהנתבע, או לחילופין יטילו עליו ביה"ד תשלום כפדיון לשבועה.

ג. תביעת ציבור נגד יחיד.

בשלחן ערוך (חו"מ סימן ד, סוף ההגהה) כתב:

"יחיד נגד רבים, והוא מבני העיר, עבדי דינא לנפשייהו אם יודעים שהדין עמהם... ואם יש חלוקים וטענות ביניהם, הקהל נקראים מוחזקים לגבי היחיד, וצריך לתת להם משכון קודם שירדו עמו לדין ... והא דנקראים מוחזקים לגבי יחיד, דווקא בענייני מסים, אבל לא בשאר דברים; ומכל מקום צריך לתת משכון קודם שירדו לדין עמו."

כלומר, כשציבור תובע את היחיד, הציבור נחשב כמוחזק בממון ועל היחיד להביא ראיה כדי להיפטר, אע"פ שלכאורה הממון בחזקת היחיד. אלא שדין זה נכון דווקא במיסים המוטלים על ידי השלטון, כי המלך נחשב כתופס בכל ממון הנתינים (סמ"ע שם ס"ק ו, בשם ד"מ), וההנהגה הציבורית הגובה את המס היא זרועו השלטונית של המלך, אבל במיסי הקהל הנובעים מהסכמות פנימיות משמע שאין הציבור נחשב מוחזק.

בנוסף, כתב הרמ"א שכשיש דיון בין ציבור ליחיד על היחיד להניח מראש משכון כסכום התביעה עד שיוכיח שהוא פטור, והסבירו זאת נושאי הכלים שם שבציבור או שותפים רבים אין מי שייקח אחריות כוללת על ניהול התביעה, "קדרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא", בניגוד ליחיד שדואג לעצמו.

לפי זה, אם אכן יהיה דיון בין ועד הבית לבין הדייר על תשלומי החובות, יוכל ועד הבית לדרוש מהיחיד להפקיד את סכום התביעה עד שיוכיח שהוא פטור.

ויש אומרים שאם הנתבע הוא תלמיד חכם שתורתו אומנותו אין לחייבו להפקיד מראש את סכום התביעה משום ביטול תורתו (לבוש שם, וכן הבין התומים בדעת הרמ"א).

לסיכום:

1. יש לבוא לבירור בפני בורר או בית דין מוסכם על שני הצדדים.

2. תביעת התובע על פי הרישום בספרים אינה נחשבת טענת ודאי כיוון שהוכח שיש טעויות ברישום, ואין לתובע זכות לדרוש שבועה או ממון. לעומת זאת תביעה על פי ידע אישי תוכל להחשב תביעת ודאי למרות שהיו טעויות בתביעות אחרות.

3. כיוון שמדובר בתובע שנחשב ציבור כנגד יחיד התובע יכול לדרוש שהיחיד יפקיד את סכום התביעה בנאמנות עד לסיום הבירור כדי שהתביעה לא תיגרר. ויש אומרים שת"ח פטור מכך