הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור

הוצאות משפט למי שהפר צו הרחקה / בית הדין הגדול 936295/46

הרב שלמה שפירא ( בית הדין הרבני הגדול)
בית הדין קבע כי הוא אינו הכתובת לאכיפת צו הרחקה, וכי האמצעי לעשות זאת אינו הוצאות משפט.

ב"ה

תיק 936295/46

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב שלמה שפירא

המערערת:      פלונית                         (ע"י ב"כ עו"ד שי זילברברג)

נגד

המשיבים:       1.         פלוני              

                                    2.         הקטינים          (ילדי המערערת ומשיב 1) באמצעות אפוטרופא לדין

הנדון: דרכי אכיפת צווים, העיקרון כי אכיפה שבקנסות תיעשה בהליך סדור ולא תחת מעטה 'הוצאות משפט'

החלטה

לפניי בקשתה של המערערת שבה נטען להפרת צו ההרחקה שניתן במסגרת פסק דינו של בית דין זה ושאסר על המשיב להימצא בקרבת הקטינים וכו' ושבה התבקש בית הדין, בגין האמור, להשית על המשיב הוצאות משפט בסך של 10,000 ש"ח.

יובהר:

א.         הפרת צו הרחקה עשויה להיות עילה להליך פלילי. כמו כן אפשר לאכוף צו שכזה באמצעות משטרת ישראל. ככל שהמשיב אכן הפר את צו ההרחקה – ואיני קובע כעת אם כך היה אם לאו – רשאית המערערת להגיש תלונה נגדו במשטרת ישראל.

כמו כן ככל שתראה המערערת או מי מטעמה – ורשאית היא, ואולי אף צריכה אם האמור בבקשתה אמת הוא, לערב בכך את צוות בית הספר ולמסור בידי אנשי הצוות עותק מן הצו ומהחלטה זו – אם המשיב מפר את הצו, רשאית היא, או מי מטעמה כאמור, להזמין את המשטרה ב'זמן אמת' לצורך אכיפת הצו.

למותר לציין כי שמירת שלומם הנפשי של הקטינים מחייב מכל מקום שיקול דעת טרם ייעשה האמור בנוכחותם, ומצופה כי ככל שתשקול המשיבה או מי מטעמה לנהוג כך יתרו קודם לכן במשיב או בשליחו (לפי המתואר בבקשה) כי הם עומדים לפנות למשטרה, ומוטב כי הללו יימנעו מהפרת הצו וייתרו גם את הזמנת המשטרה על כל הכרוך בה.

ב.         עם זאת הפרת הצו כשלעצמה אינה עילה לחיוב בהוצאות משפט.

הוצאות משפט כשמן כן הן, אין הן 'קנס' ואין אפשרות להשית קנס ללא תשתית חוקית לכך רק על ידי כינויו 'הוצאות'.

אכן ככל שהעובדות הנטענות אמת הן וככל שכתוצאה מהן נדרש הליך שיפוטי כדוגמת החלטה זו ונדרשה פנייה לבית הדין לשם כך, הרי שיש מקום להשית הוצאות בגין הבקשה וההליך, אולם מובן מאליו שאין מקום לקבוע זאת ללא בירור העובדות והטענות.

ג.          מה שאכן אפשרי במקרה כגון זה אינו חיוב ב'הוצאות' אלא, אם האמת היא כנטען, נקיטת הליכי 'בזיון בית הדין'.

מכל מקום הליכי בזיון בית הדין הנוגעים להפרת צו או פסק דין קודם אינם יכולים להיות חלק מן ההליך הנוכחי (אם כי ייתכן שיידונו במסגרת ההליך המתאים בחדא מחתא עם הדיון בהליך הנוכחי).

ככל שהמערערת תפתח תיק 'בזיון בית הדין' ותבקש לאכוף אל המשיב את הציות לצו, באמצעות קנס כמבוקש (בלי להזדקק לכינויו 'הוצאות') או מאסר, כקבוע בחוק, יקיים בית הדין דיון בבקשתה (וכאמור לעיל אפשר שהדיון יתקיים בחדא מחתא עם הדיון הקבוע בערעורה של המערערת). בדיון זה יתבקש המשיב, כמובן, למסור את גרסתו לעובדות (ובמידת הצורך ייתכן שייבחנו ראיות לטענות או שייקבע כי הללו ייבחנו בהמשך), ולטעון – ככל שהעובדות הן כדברי המערערת – מדוע לא יופעלו נגדו אמצעי האכיפה המבוקשים והקבועים בחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז – 1956 ובפקודת בזיון בית המשפט, בהתאם להוראות סעיף 6 לאותה פקודה.

ד.         נציין כי ככל שהמשיב אכן הפר את הצו כנטען – וכאמור, בהעדר ראיות ובהעדר תגובה של המשיב איני קובע אם כך היה אם לאו – וככל שהתנהלות המשיב תוך הפרת הצו, גרמה לנזק למערערת או לקטינים וככל שהללו נזקקו לטיפול עקב כך, ייתכן שקמה גם האפשרות לתביעת נזיקין או לתביעה להשבת עלות הטיפול בקטינים שהיא לכאורה נלווית למזונותיהם. אולם הללו – גם אם ברקע להם עומד צו שנתן בית דין זה – אינם בסמכותו לעת הזאת אלא בסמכות ערכאה קמא הדנה בעניין המזונות או הערכאה המתאימה לדיון בתביעות נזיקין.

ה.         מאחר שלעת עתה אין מקום לנקיטת צעד כלשהו או למתן סעד כלשהו מטעם בית דיננו, וכאמור לעיל, וככל שיתקיים הליך בעתיד בעניין המבוקש (במסגרת הליכי 'ביזיון בית הדין' כאמור) הרי שיוכל המשיב להשיב אז לטענות – אין אני מבקש לעת הזאת את תגובת המשיב ואיני מורה עליה.

עם זאת, למשיב – על אף הביקורת שנמתחה עליו בהחלטות שיפוטיות רבות – זכות לשם טוב, כִּלְכל אדם, ובהקשר זה משהועלו לפנינו טענות נגדו כמתואר, אף אם אין בית הדין נותן החלטות נגדו בגינן – זכאי הוא להגן על שמו הטוב.

לפיכך, אף שאין המשיב חייב להגיב לטענות לעת עתה, וכאמור לעיל, אם מבקש הוא להגיב עליהן – רשאי הוא לעשות כן, ועל תגובה שכזו לא תחול ההוראה בדבר הפקדת ערובה להוצאות עם כל בקשה שאותה הוא מגיש, ובלבד שאכן לא תכלול התגובה אלא את התגובה העניינית לטענות שבבקשה האמורה ולא תנוצל להעלאת בקשות וטענות אחרות.

ו.          החלטה זו מותרת בפרסום בהשמטת פרטיהם המזהים של הצדדים.

ניתן ביום ח' באייר התשפ"ב (9.5.2022).

הרב שלמה שפירא

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה