הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

השתלטות על עמותה

הרב עמוס ראבילו
האם מותר להירשם לעמותה כדי לסייע לאדם מסוים להשתלט עליה?

שאלה

שלום כבוד הרב,

אדם שאני מכיר ומעריך את פועלו מגייס את חבריו כדי להירשם איתו לעמותה מסוימת, במטרה לבחור בו ובחבריו לוועד העמותה, כך שהוא ינהל את העמותה, במקום פעיליה הנוכחיים ויוכל להשתמש בנכסיה לפעילות חסד שאותה הוא מקיים. הוא טוען שהפעילות שלו היא אחת ממטרות אותה עמותה ולכן זה תקין להיבחר בבחירות דמוקרטיות ולפעול לשם כך במקומם וטוב יותר.

התבקשתי גם אני להירשם לעמותה ולהצביע לו. האם עליי להיענות לבקשתו?

 

תשובה

רקע כללי על עמותות

עמותה אינה חברה מסחרית, והיא חייבת לעמוד בשני כללים מרכזיים: 1) פעילות במסגרת המטרות המוצהרות בתקנון בלבד. 2) איסור על חלוקת רווחים. כמו כן, פעילות בעמותה אינה מקנה לחבר זכויות קנייניות בה. אולם, העמותה יכולה להעסיק עובדים ולשלם להם משכורות.

וועד העמותה נקבע ע"י חברי העמותה, וכן גם התקנון. התקנון קובע את הכללים לפיהם תתנהל העמותה, מי הם חברי העמותה וכיצד ניתן להוסיף חברים חדשים. הוועד הוא זה שמנהל את העמותה והוא ה'ממשלה' שלה.

שאלת ההשתלטות על עמותה, מעבר להיותה שאלה הלכתית, היא שאלה חוקית, ופעמים שהשתלטות עוינת על עמותה נפסלה בבית המשפט (עיין לדוגמא המ' 44427-1211  בפני כב' השופטת שושנה אלמגור מיום  29.12.11, ואפילו לרשם העמותות עצמו נאסר למנות חברי ועד וחברי עמותה חדשים כפי שעולה מפסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בפס"ד עמותת ישיבת השרון נגד רשם העמותות). ולכן יש לבחון את נושא ההשתלטות על עמותה גם מהבחינה החוקית, בה איננו בקיאים.

בשאלתכם עולות שתי בעיות: א. האם מותר לשנות ממטרות העמותה? ב. האם מותר להצטרף לעמותה על מנת לסייע בהשתלטות.

שינוי כסף של צדקה ממטרה למטרה

שינוי מטרות העמותה יכול להיות נחשב כשינוי כסף צדקה ממטרה אחת לחברתה. השו"ע (יו"ד סימן רנ"ט,א) אוסר לעשות כן. אך לגבאי מותר לשנות (יו"ד רנ"ו,ד ברמ"א, ועיין 'צדקה ומשפט' פרק ט הערה מט), וכ"ש במקרה זה בו אין שינוי מהותי ממטרות העמותה, אלא התמקדות בתחום מסוים מתוך מגוון התחומים.

אולם, אם התרימו למען מטרה ספציפית, יתכן שגם לגבאי אין רשות לשנות כמו במקרה בו גבו לצורך עני מסוים. אך ניתן לומר, כי כסף שנתרם לעמותה מין הסתם נתרם על דעת כללי העמותה שנקבעו בחוק העמותות. ואם חוק העמותות מאפשר את שינוי תקנון העמותה ע"י האסיפה הכללית של חברי העמותה בתנאים מסויימים, ואתם עומדים בתנאים אלו, ניתן לעשות כך.  

השתלטות ללא רמאות

אם ההשתלטות מתבצעת מתוך שקיפות גמורה, מותר להשתתף בפעולה הזאת. כאמור, אין לעמותה רווחים כלכליים ואין לחברי הוועד הנוכחיים נפק"מ כלכלית ממנה. לכן אין פה משום יורד לאומנות חברו (ב"ב כא:) או עני המהפך בחררה (שו"ע חו"מ רל"ז,א). בבחירות ניתן להחליף את הוועד וכמו שחברי העמותה הישנים יכולים להחליף, כך גם החדשים יכולים להצטרף אליהם.

השתלטות ברמאות

אם ההשתלטות על העמותה נעשית בערמה, כגון שחבר חדש מבקש להצטרף לעמותה ומקבל את אישור ועד העמותה שאינו מודע לאינטרסים הזרים שלו, ואם היה מודע לא היה מסכים, יש לאסור פעולה זו. גניבת דעת אסורה אפילו אין כל נזק ממוני. מהראשונים עולה שיסוד האיסור הוא התרמית (כפי שעולה בברור מהרמב"ם ספר המצוות (מצות ל"ת ל"ב) בדין אוחזי העינים). כניסה תמימה לעמותה כחבר מהמניין ולאחר מכן השתלטות עליה מהווה גניבת דעת.

איסור נוסף מעבר לאיסור גניבת דעת הבריות הוא מדבר שקר תרחק (ואיסור זה קיים לא רק בבית דין, כפי שמבואר בכתובות יז. ובסמ"ג עשין ק"ז ובסמ"ק מצוה רכ"ז ובספר חסידים סעיף תתר"ס וביורה דעה סימן ת"ב סעיף י"ב).  

איסור מוסרי

לענ"ד יש בדבר פגם מוסרי. בדרך כלל, למרות שאין לחברי וועד העמותה שום רווח כספי, הם טורחים בענייני העמותה הרבה ומשקיעים בהם. אין זה ראוי לקחת מתחת ידם את ניהול העמותה, אפילו ללא תרמית, ואין זו הליכה בדרך הישר והטוב. חברך צריך להקים עמותה חדשה ולא להיאחז בקרנות המזבח של העמותה הקיימת, שאנשיה ודאי השקיעו בה רבות ורצונם לראות ברכה בעמלם.

 

התשובה נערכה ע"י הרב חיים בלוך.