הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע

תשלום על עבודה שהופסקה ע"י המעסיק והתשלום רק לאחר השלמת העבודה

הרב עמוס ראבילו, הרב חיים בלוך
במקרה בו המעסיק קיבל את העבודה לידיו ולא השתמש בה עליו לשלם עליה, אע"פ שאחד מהתנאים היה שהתשלום יהיה רק אחרי שישתמש בעבודה.

תשלום על עבודה שבוטלה באמצע

השאלה:

 

שלום וברכה אני עשיתי למישהו מסמכים שיהיה זכאי לקבל סיוע בשכר דירה והסכמנו בינינו שהוא מגיש את המסמכים וחותם במשרד השיכון והוא נותן לי איזה סכום בעד זה שאני אסדר לו את המסמכים. וההסכם היה שהוא נותן לי שיק פקדון לפני שאני מתחיל לעבוד בסכום שקבענו ואני מוציא את זה אחרי שיאשרו לו את הסיוע ממשרד השיכון.

כשסדרתי לו, אז בהתחלה אמר שהוא הולך, ואחרי כמה ימים החליט שלא רוצה, ורוצה לבטל את העסקה.

השאלה כמה הוא צריך לשלם לי את כל הסכום או חלק וכד' תודה רבה

 

תשובה

למזמין יש שתי אפשרויות האחת להגיש למשרד השיכון ואם לא יאשרו את הבקשה לא ישלם דבר, והשני לשלם את מלוא הסכום שסוכם ביניהם.

ראיות

ראיה לדבר, השולחן ערוך בסימן שלה, ב כתב:

"השוכר את הפועל להביא לו שליחות ממקום למקום, והלך ולא מצא שם מה שיביא, נותן לו שכרו משלם".

וכתב הכנסת הגדולה (הגהות הטור חושן משפט סימן שלד אות ז) במקרה בו שלח שליח לגבות חוב מחו"ל, והשכר של השליח היה חלק מהחוב שיגבה, וכשהגיע השליח לשם גילה שאינו יכול לגבות את החוב (כי כבר שליח אחר גבה אותו) וכתב:

"... ודן המורה שאפילו מה שלקח יהודה לטרף לביתו יחזור, דלא דמי לפועל ששכירותו קצוב, אבל כאן שהתנאי היה כל כך למאה ולא היה שכרו קצוב כפועל דעלמא, הוי כמו שותף ואריס, ואם אירע אונס ולא נגבה החוב הוי פסידא דפועל, ולא יטול אפילו כפועל בטל."

אולם הביא הכנסת הגדולה פוסק שחלק עליו כיוון שעשה שליחותו צריך לשלם לו שכר טרחתו וזו לשונו:

" ויש מי שהשיג עליו ואמר דשאני הכא דהשוכר את הפועל ובא מטר, שלא התחיל הפועל במלאכה, כמ"ש הרב הנמק"י ז"ל. ואף להרמב"ן דס"ל דגם אם התחילו לא זכה בשכרו אם לא עשה מלאכתו, מכל מקום הרי הוא הביא שם מ"ש בגמרא גבי כרוב ודורמסקין דעבד שליח לשליחותיה, ואם כן הכא שכבר הלך יהודה ממצרים לאנדרינופולי עבד שליח שליחותיה מקרי... ... ולכן בין גבה השליח הראשון שהיה השטר חוב בידו בין לא גבה, נוטל השליח השני שכרו משלם על הליכתו לאנדרינופולי, וכאילו השלים לעשות מה שהלך לעשות שם, דהיינו לקחת השטר חוב של לוי, אף על פי שלא לקח כלום כי לא מצא, דומיא דהלך להביא שליחות ולא הביא".

וכך הכריע שם, והביאו הפתחי חושן שכירות פרק יב הערה מה, ועיין עוד בשו"ע שלג, ח ובנתיבות שם סקמ"ו.

ניתן גם להביא ראיה מדברי קצות החושן (שלב,ד). הקצות הסתפק במקרה שהמעסיק והפועל סיכמו ביניהם שחפץ מסוים ישמש כתשלום על עבודת הפועל, והחפץ נשרף. האם המעסיק יוכל לפטור עצמו מתשלום. מסקנתו שם היא שלא ניתן לפטור עצמו, למרות הסיכום, והוא חייב לשלם לו את משכורתו.

מסקנה

לכן נראה שבמקרה שלכם שהאונס נגרם לגמרי כתוצאה ממעשי בעל הבית ולא הפועל, על בעל הבית לשלם את מלוא הסכום או להגיש את הבקשה ואם המשרד ידחה אותה ייפטר.