הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

ריבית על מניות בקרן נאמנות

קניתי מניות בקרן נאמנות. לפי מיטב הבנתי בקניית מניות אין איסור ריבית. אם הקרן מלווה בריבית, האם גם אני עובר על האיסור?

תשובה

מסחר במניות בעיקרון דינו כעסקת מכר ולא כהלוואה ולכן אין בו בעיית ריבית. במה דברים אמורים? כשיש לבעל המניות שליטה כלשהי בחברה כגון זכות הצבעה, ואז הוא נחשב שותף בחברה שקנה בה חלק מסויים, אבל כשאין לו זכות כזו בכלל יש פוסקים שמגדירים את קניית המניות כהלוואה לחברה, שהרי אין לו כל זכות שנרכשה ע"י הכסף שהשקיע, וזו רק הלוואה הצמודה לשווי החברה[1],  ויש אומרים שאעפ"כ דינה כקניה ומכירה[2], יש שהתירו משום שהחברה הינה חברה בע"מ ואין לה גדר של בעלות רגילה ומשום כך לא חלים עליה כללי דיני ריבית כאשר היא לווה בריבית דהיינו משקיעים כסף בקניית המניות שלה[3].

ב. אם הקונה מניות נחשב כשותף בחברה- אזי הוא שותף גם לכל הבעייתיות של התנהלותה, מבחינת חילולי שבת הלוואות בריבית וכדו'. ולכן יש שהתירו להשקיע דווקא בחברות שפעילותן מתנהלת ע"פ ההלכה, או שלכל הפחות יש לתלות שאין איסור ברור בפעילות של החברה, או שהן בבעלות של גויים שאינם עוברים על איסור[4].

מניות – מצד עצם הסכם המניה שבין בעל מניה לחברה, אין איסור ריבית, כי זו השקעה בעסק ובו אם אין בעיה הלכתית של שותפות בחברה העוברת על איסורים אחרים – כגון חילול שבת ומסחר בדברים אסורים וכדומה, אין איסור הלכתי לקנות מניות של חברה מעצם פעולה זו – מצד איסור ריבית. אמנם, בעיית ריבית עלולה להתעורר כאשר חברה מלווה בריבית או לווה בריבית, אם אין לה היתר עיסקה, הרי שהיא מלווה את כספי בעלי המניות, או לווה עבור בעלי המניות. לכן – בקניית מניות יש להיזהר לקנות מניות של חברה שיש לה היתר עיסקה או שאינה עוסקת באופן משמעותי בדברים הנוגדים את ההלכה כגון מסחר בדברים אסורים למסחר או שיש לה רווחים מחילול שבת וכן עלולה להחזיק באיסורי הנאה כחמץ בפסח. יש המקלים לקנות מניות בכמות קטנה שאינה חלק ניכר ממניות החברה, אף על פי שהחברה עוסקת באיסורים, וסבורים שבכמות קטנה של מניות, שלא שייך שיתחשבו בדעתו, אין בזה איסור, ואין זה נחשב לבעלות[5], ניתן לסמוך להקל על דעה זו[6]
לגבי קרנות נאמנות – קניית יחידת השתתפות בקרן נאמנות משמעותה שותפות בהשקעות שמשקיעה הקרן – ולכן משמעותה בעלות במניות או האג''ח וכו' שקונה קרן הנאמנות. לכן – אם הקרן קונה דברים המותרים לפי העקרונות הנ''ל – מותר לקנות יחידות השתתפות בקרן ואם לא – לא.

ד. כשהחברה עצמה עוסקת בפעילויות האסורות ע"פ ההלכה כגון הלוואות בריבית חילולי שבת וכדו' אז גם אם נאמר שאין המשקיע נחשב כשותף בחברה יש בהשקעתו משום נתינת מכשול לפני עיוור כיוון שבאמצעות השקעתו הכספית עוברים המנהלים על איסורי ריבית וכדו'. יש פוסקים שהתירו להשקיע בחברה העוסקת במכירת נבילות וטריפות- אך רק משום שאין המסחר תלוי ממש בהשקעה הכספית של המשקיע וכן האיסור עצמו אינו ברור כיוון שמוכרים גם לגויים[7]. ונראה לפי זה שאם ידוע שהחברה מלוה בריבית ללא היתר עיסקה ליהודים ישנה בעיה להשקיע בחברה כזו, ולמרות שהחברה המלוה היא חברה בע"מ הלווים שמקבלים ממנה הלוואות הם אנשים פרטיים המשתעבדים לפרוע את הריבית ויש בכך ריבית דאורייתא[8].

 

[1] שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' א יא וכג.

[2] עי' שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' קב, שלא חילק, וכן בספר תורת ריבית פי"ז הערה מח.

[3] שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סב-סג.

[4] שו"ת מנח"י שם ומשנה הלכות שם.

[5] שו"ת אגרות משה אה''ע ח"א סי' ז.

[6] ראה גם מה שדן הרב שלמה אישון בכתר ח"ו סי' ד-ה.

[7] שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' קב.  

[8] שו"ת אגרות משה שם; ספר "תורת ריבית" פי"ז סעי' נג; שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' קמה.