הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים

פיצוי על פגיעה בקטנוע

זכותו של ניזק לקבל פיצוי גם אם מכר את החפץ שניזוק. במקרה כזה שיעור הפיצוי יהיה ירידת הערך ולא עלות התיקון.

השאלה

שלום, לפני מספר חודשים רכב נסע אחורה ופגע בקטנוע שלי וסדק את הפלסטיק שמגן על הגלגל הקידמי. (זה היה יכול להיגמר קשה יותר מכיוון שאני הייתי על הקטנוע). 
יום לאחר מכן אני מכרתי את הקטנוע. לא היה לי ביטוח מקיף, רק חובה. 
ביקשתי מהפוגע פיצוי של 500 שקל, אך הוא מתחמק בטענות: "אני אברך, הרב שלי אמר שאם מכרת את הקטנוע אז אתה לא זכאי לפיצוי". ובינתיים כבר עברו 4 חודשים. 
עם מי הצדק ?, מגיע לי פיצוי או לא ?

התשובה

כעיקרון אין עונים על שאלות בדיני ממונות בלי לשמוע את שני הצדדים. על כן, נענה תשובה עקרונית, ואם יש מחלוקת בין הצדדים יש לפנות לבית דין.
אדם שהזיק ממון חברו, חובתו לפצות על הנזק. החפץ הניזוק עצמו נחשב כממונו של בעליו ולא עובר לרשותו של המזיק. המזיק חייב רק לשלם את דמי הנזק (שו''ע חו''מ תג,א). ממילא נראה שיש זכות לבעלים למכור את החפץ הניזוק ובכל זאת לקבל את דמי הנזק. 
לגבי חובת האם חובת המזיק לתקן את הנזק או לשלם? 
לפנינו שתי חלופות: תשלום פחת- הפסד החפץ/ תשלום התיקון. 
מדברי רבינו יונה (בשיטה מקובצת בבא מציעא ה,א מובא בחזון איש בבא קמא ו, ג שדן בדבריו) עולה שעל המזיק לשלם לניזק את הפחת בלבד ולא את דמי התיקון. 
הש''ך (שו''ע חשן משפט צה, יח ושפז, א) מדייק מדברי ראשונים רבים שחלה על המזיק חובת תיקון הנזק ורק אם לא ניתן לתקן אזי חלה עליו חובת תשלום (ראו מחנה אפרים נזיקין א ,פתחי חשן נזיקין י,ז וראה גם הרב יונתן בלס תחומין יג עמ' 388 ואילך). 
מה'תומים' (צה, ז) ו'נתיבות המשפט' (צה, ו) עולה יותר מכך המזיק יכול לתבוע לתקן בעצמו את הנזק במקום שניתן לתקנו. 
לפי דבריהם במקרה דידן היה יכול המזיק לתבוע מהניזק להעמיד לפניו את הקטנוע ולתקנו. אלא שנראה לומר שאין ביד המזיק, גם לשיטה זו, כח לחייב את הניזק לתקן את הנזק, וכפי שפתחנו שהחפץ נשאר בבעלותו של הניזק ויש לו זכות מליאה למוכרו אם ירצה כפי שהוא, אלא אם הניזק רוצה להשאיר את החפץ אצלו ורוצה לתקן את הנזק, לשיטה זו, המזיק יכול לומר שהוא יתקן בעצמו ולא ישלם את דמי התיקון. אך אם הניזק בוחר שלא לתקן אלא לקבל את דמי הפחת אז הוא זכאי לכך. לפי זה במקרה כזה הניזק זכאי לקבל רק את שווי הפחת של הקטנוע ולא את שווי התיקון שהוא אינו רוצה בו. 
לבחירה זו של הניזק שלא לתקן יש השלכה שגובה התשלום של הנזק הוא לפי המחיר הנמוך יותר המבטא את ירידת הערך ולא לפי המחיר הגבוה המבטא את שווי התיקון. 
על כן במקרה דנן מחד הניזק צודק שהוא זכאי לתשלום ומאידך המזיק יכול לטעון שהוא מעוניין לשלם רק את דמי הפחת ולא את עלות התיקון. 

בברכה 
מכון משפטי ארץ 
עפרה