הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

ריבית על פיגור בתשלום

הרב יובל חסיד
האם מותר לקבל מקונה המאחר בתשלום סכום כסף מעבר למה שסוכם מראש? אם הקונה מציע מרצונו הטוב להוסיף כסף לאחר שאיחר בתשלום - לרוב הדעות מותר לקבל, ובלבד שלא יאמר שהתשלום הנוסף הוא פיצוי עבור המתנת המעות. אולם לכתחילה הדרך הטובה היא להתנות בתחילת העסקה שכל הסכמי המכירה ותנאי הקנסות על פיגור בתשלומים יהיו על פי היתר עסקה

השאלה

שלום רב

עסק מסחרי שמכר סחורה ללקוח. הלקוח מחויב לשלם בתנאים מסוימים.

כרגע הלקוח לא עומד בתנאי התשלום ורוצה לשלם בתאריכים אחרים לחלוטין. האם מותר לגבות ריבית על הפיגור בתשלום ?

מה הן אמות המידה? כללים לעניין

התשובה

עקרונות איסור ריבית

א. מן התורה אסור לקחת ריבית 'קצוצה'- כלומר תשלום נוסף על ההלוואה שנקבע מראש, בזמן ההלוואה. (בבא מציעא ס' ב'  וסא' ב'. שו"ע יו"ד סי' קסא'.)

ב. מדרבנן אסור ליטול גם ריבית שאינה קצוצה מראש, אלא המלוה דורש אותה בשעת הפירעון. (שם סא' ב'. שו"ע שם).

ג. כלל נוסף, ריבית הנובעת מ"אגר נטר ליה"- כלומר, המתנת המעות ברשות הלווה אסורה, אבל קנס על פעולה שעשה הלווה ואינה קשורה בזמן ההמתנה אינו ריבית. ולכן יש מתירים לקחת קנס חד פעמי על איחור בתשלום כשנקבע לו זמן מסוים והחייב אינו עומד בו. אבל קנס שמתרבה עם הזמן כגון כשעל כל תקופת איחור יש קנס גדול יותר, או כשהמוכר מאפשר לקונה לדחות את זמן הפירעון אלא שישלם יותר עבור הדחיה - דינו כריבית קצוצה כי זה ממש תשלום על המתנת המעות, ולכן הוא אסור (יו"ד סי' קסו' ב', וש"ך שם סק"ח).

מדברי השולחן ערוך (יו"ד קעז,יד) נראה כי אסר גם קנס חד פעמי משום הערמת ריבית, וכן כתב שער דעה (שם ס"ק ט), הרמ"א התיר בדרך מכירה (נותן מעות ומקבל פירות), והש"ך (ס"ק ל) כתב שאין מחלוקת ולכל הדעות בדרך מכירה מותר ובדרך הלוואה אסור.

 

ריבית על פיגור בתשלומים

1) במקרה שהמכירה כבר בוצעה והקונה רק מאחר לשלם - אי אפשר לקנוס את הקונה לשלם יותר ממה שהתחייב כשקנה, ולא ניתן לחדש קנסות באמצע התהליך.

2) אם הקונה יזם מרצונו הטוב להוסיף כסף - לפי הרמ״א (יו״ד קס, ד) מותר (משום שאין זו ריבית שנקצצה מראש והעסקה היא עסקת מכירה). רבי עקיבא איגר (שם) כתב שיש אוסרים גם במכירה כשהקונה משלם יותר ממה שהיה חייב. לכל הדעות בכל המקרים אסור לקונה לומר שהתשלום הנוסף הוא פיצוי עבור המתנת המעות.

3) אם המוכר מבקש לבטל את העסקה בגלל האיחור בתשלום (מקח טעות) -  במקרה שסוכם על תשלום מיידי ניתן לטעון למקח טעות, ואז ניתן לקבוע מחיר חדש, אך במקרה של תשלומים דחויים לא ניתן לעשות כן (עיין בבא מציעא עז: ושולחן ערוך חושן משפט קצ,י).

4) אם סיכמו מראש שיש תוספת תשלום במקרה של הפרת החוזה - הדין תלוי בשיטות שהובאו לעיל בסעיף ג (עיינו עוד בספר משפטי ארץ חלק ד עמוד 47).

5) למעשה הדרך הטובה היא להתנות בתחילת העסקה שכל הסכמי המכירה ותנאי הקנסות על פיגור בתשלומים יהיו על פי היתר עסקה, כגון זה המופיע באתר דין תורה - כאן