הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים

שימוש בתוכנה לתקופת ניסיון בחינם כאשר אינו מתכוון לרכוש

הרב יובל חסיד
כאשר אין הגבלה מפורשת של בעל התוכנה אין איסור להשתמש בתוכנה בתקופת ניסיון גם אם אין כוונה לרכוש אותה בהמשך

השאלה

כבוד הרב שלום,

אני איש קולנוע.

ברצוני להוריד תוכנת וידאו שניתנת להורדה חינם ל-30 יום ניסיון.

אין בדעתי לרכוש את התכנה, אלא רק להשתמש בה בזמן זה.

האם מותר לעשות זאת ללא חשש גזל או הונאת דברים?

בברכה,

 

התשובה

1. לגבי חשש גזל

פשוט שאין שום חשש לגזל, שהרי בעל התוכנה נותן רשות להוריד ללא תשלום, ואמנם זה משיקול שיש אנשים שירצו לקנות אותה אח"כ אבל אין בזה איסור גזל גם אם ברור שלא תקנה כיוון שההורדה נעשתה בהסכמתו.

יתר על כן גם אם בעל התוכנה מגלה דעתו שאין רצונו שיורידו את התוכנה אם אין בכוונת הקונה לקנותה אחר כך יש לדון אם יש בכך איסור גזל, מכמה סיבות -

א.  תוכנה אינה "ממון" במובן הרגיל, אלא מידע הנשמר בשרת וירטואלי וכל מי שמוריד אותו בסה"כ מעתיק את המידע אל המחשב שלו. וכבר דנו הפוסקים באריכות בעניין "זכויות יוצרים", האם יוכל יוצר לטעון שאסור להעתיק את יצירתו (ראה למשל פד"ר בעניין זה, הנדפס בתחומין ו', עמ' 169, וכן בפרקים בעניין זה בשו"ת משפטי ארץ – שהועלו לאתר, ראו כאן) ומכל מקום גם לדעת האוסרים להעתיק היינו דווקא כשבעל הזכויות מגביל במפורש את ההרשאה לשימוש בתוכנה, אבל כשאינו דורש זאת גם אם לא נח לו בהעתקה אין מקום לאסור.

ב.  אדם המניח את ממונו ביודעין במקום שברור שיש סיכוי סביר שיאבד או יינזק אין כל חיוב לדאוג להשבת הממון אליו כיוון שזו אבידה מדעת, ויש אומרים שהוא אף נחשב כהפקר, כמבואר במסכת בבא מציעא (כה, ב) שהמוצא כלים מונחים במקום שאינו משתמר הם אבידה מדעת, וראה בשו"ע סי' רסא' ס"ד ובהגהת הרמ"א שם. ובנדון שלנו נראה שכיוון שהיוצר עצמו העלה את התוכנה למרשתת ואיפשר לכל אדם להורידה היא נחשבת כהפקר גם אם הוא אינו רוצה שמי שבוודאי אינו מתכוון לקנות יורידנה, כיוון שהוא הוציא את התוכנה משליטתו בכוונה תחילה, ולכן אינו יכול לטעון למניעת ההורדה. אמנם אם תהיה באתר הודעה מפורשת שאסור להעתיק את התוכנה אלא למי שרוצה לנסות אותה על מנת לקנות, אז יש לדון אם עדיין זו אבידה מדעת או שגילוי דעת מפורש של הבעלים מועיל.

 

2. לעניין אונאת דברים

במסכת בבא מציעא (דף נח, ב) אומרת הגמרא: "כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים. לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח וכו'". וכן פסק בשו"ע (חו"מ רכח, ד).

האם אדם המוריד תוכנה עובר על אונאת דברים כמו אדם ששואל בכמה המקח והוא אינו מתכוון לקנות? מסתבר מאוד שלא, ומכמה סבות:

א.  המאירי (שם, כ): "לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח, שהרי מתוך שהוא בוש לומר שאינו רוצה ליקח משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה כל כך ואחרים שומעים ונמצא גורם לו פסידא. ואפילו לא היה אדם שם מ"מ הוא מטריחו ומצערו שחשב למכור ולא מכר". כלומר מדובר באדם שבאמת גורם למוכר לחשוב שרוצה לקנות, וע"י כך מוזיל את המקח כשמתמקח איתו על המחיר או מצערו בתקוות שווא. בנידון שלנו ברור שמראש ה"מוכר" יודע שהתוכנה ניתנת לתקופת ניסיון ואינו מצפה שהקונה בהכרח ירכשנה.

ב.  מלבד זאת, ישנם מקרים שבהם אע"פ שאדם מוריד תוכנה שאין בכוונתו לרכוש בכסף הוא משתכנע אח"כ שהיא אכן שווה את הסכום הנדרש עבורה, ולכן המוכר מעוניין שכל מי שצריך יוריד את התוכנה וישתמש בה.

לסיכום

תוכנה שהועלתה לרשת על ידי בעלי הזכויות וניתנת להורדה בגירסה חינמית לניסיון, אין כל איסור להשתמש בה גם אם אינך מתכנן לרכשה כלל.