הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

ערבות הדדית חיי אדם עני המהפך בחררה תחרות דיני חברות סמכות השלטון המקומי שכנים דיני עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך ועשית הישר והטוב טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה דינא דמלכותא חזרה מהתחייבות דיני חוזים קבלן פיטורי עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית התמודדות עם כשלים חוזים משפטי ארץ גבורה מצור פדיון שבויים משמעת מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר דבר האבד גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה דיני ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זכיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר לשאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי דיני משפחה לימודי אזרחות בתי הדין הרבניים עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה חוזה לטובת צד שלישי מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמני הקדש חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה משפטי ארץ ד - חוזים ודיניהם תום לב פסולי דין ערך זכויות עתידיות גיור משומדים זכרון דברים עריכת דין אסמכתא חשבון בנק נאמנות אב על כשרות בניו ממזרות שיעורים במסגרת מרכז הלכה והוראה עד מומחה עד פסול מורדת פוליגרף זכות עמידה בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התחייבות מופרזת התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה אופן קבלת עדות חיוב גבוה מסכום התביעה טענת אי הבנה בדיקות גנטיות חקירה וראיה ביוזמת בית הדין מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה טוהר המידות צנעת הפרט כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה

רעש מזגן המפריע למנוחת השכנים

הרב עמוס ראבילו
החזון איש ביאר, שלא ניתן למנוע מאדם שימוש בביתו שנעשה לצורך עצם המגורים, ובלשונו ל"עיקר הדירה", גם אם שימוש זה מפריע במידה רבה לשכנים.

אחד האתגרים המעניינים בדיני ממונות היא ההכרעה במקרים בהם ישנה התנגשות בין זכויות יסוד של שני צדדים למחלוקת. דוגמא טובה למקרה כזה היא מחלוקת בנוגע לרעש הנובע ממזגן. בעיקר בימות הקיץ (ולעתים אף בימות החורף) באזורים רבים בארץ לא ניתן כמעט לחיות ללא מזגן. לעומת זאת המגורים בבניינים מרובי קומות ובצפיפות, גרמו לבעיה שכן המדחס של המזגן גורם לרעש המפריע לשכנים.

במקרה שלפנינו יש שתי זכויות יסוד המתנגשות זו בזו: לבעל המזגן ישנה זכות לחיות בבית שבו טמפרטורה נוחה, לעומת זאת, לשכניו שמורה הזכות לשקט. איזו זכות גוברת?

האיסור להרעיש לשכנים

האיסור להרעיש לשכנים רעש שאינו סביר מוזכר בשולחן ערוך (חושן משפט סימן קנה, סעיף לט):

מי שהחזיק לעשות מלאכת דם או נבילות וכיוצא בהן במקומו, ויכנסו העורבים וכיוצא בהן בגלל הדם ויאכלו, והרי הם מצירים את חבירו בקולם ובצפצופם ... אם היה קפדן או חולה שצפצוף הזה מזיקו... חייב לבטל אותה המלאכה או ירחיק עד שלא יבא לו נזק מחמתן, שהיזק זה דומה לריח בית הכסא וכיוצא בו שאין לו חזקה.

הגה: והוא הדין כל נזק גדול שאין אדם יכול לסבלו.

הרמ"א אם כן קבע כלל: כל נזק שקשה לעמוד בו, ובכלל זה רעש מטריד, אינו קביל. הרמ"א אף מדגיש שזכותו של אדם להתנגד לרעש, גם אם יש לו רגישות מיוחדת בגלל שהוא "קפדן או חולה".. אם כן מסתבר שרעש חריג של מזגן נכלל בדברי הרמ"א ואין רשות להציב מזגן שכזה. אך מה הדין ברעש רגיל של מזגן?

רעש בתוך ביתו

בנוגע להקמת רעש בתוך הבית כתבו השולחן ערוך והרמ"א (חושן משפט סימן קנו סעי' ב):

"חנות שבחצר, יכולים השכנים למחות בידו ולומר לו: אין אנו יכולים לישן מקול הנכנסים והיוצאים... אבל אינם יכולים למחות בידו ולומר: אין אנו יכולים לישן מקול הפטיש או מקול הריחים, מאחר שכבר החזיק לעשות כן ולא מיחו בידו.

הגה: ויש אומרים: דכל מה שעושה בחנותו ובביתו, אפילו לכתחלה אינן יכולין למחות. ודוקא בני אדם בריאים, אבל אם הם חולים והקול מזיק להם, יכולים למחות."

בספר מאירת עיניים (סימן קנו סעיף קטן י') הסביר שהשולחן ערוך סובר שהשכנים יכולים למנוע ('למחות') משכן שלא יכה בפטיש בתוך ביתו. אבל אם לא עשו כך אנו מסיקים שהסכימו לכך ומחלו לשכן המרעיש. הרמ"א לעומת זאת סובר, שמותר לאדם להרעיש בתוך רשותו ואין לשכנים זכות למחות, אך שכן חולה יכול למנוע משכניו מלהרעיש.

ערוך השולחן (חושן משפט סימן קנו סעיף ב) הסביר שלא רק חולה יכול למחות, אלא גם גם אדם רגיש (איסטניס), ופוסקי זמננו אמרו שבזמנינו רוב האנשים רגישים לרעש בשעות המנוחה ומוגדרים כאיסטניסטים.

מדברים אלו עולה, שרעש סביר בתוך הבית שלא בשעות המנוחה, נתון למחלוקת השולחן ערוך והרמ"א. לדעת השולחן ערוך השכנים יכולים למנוע את הרעש, ולדעת הרמ"א לא, אלא אם כן השכנים חולים. דברים אלו מעוררים תמיהה. האם לדעת השולחן ערוך ניתן למנוע הפעלת מכונת כביסה שמרעישה? 

רעש לצורך עצם המגורים 

החזון איש (בבא בתרא סימן יג סעיף קטן יא) ביאר, שאפילו חולה לא יכול למנוע רעש שנעשה לצורך עצם המגורים, ובלשונו ל"עיקר הדירה". לכן, רשאי אדם בעל משפחה מרובת ילדים קטנים לגור מעל חולה, אף שהילדים מרעישים. זאת משום, שאין לאף אחד זכות לצוות על שכנו להתנהג באופן שיחייב אותו בעצם לעזוב את ביתו. הדיון בגמרא ובפוסקים הוא על רעש שאינו נובע מעיקר הדירה אלא מעיסוקי הפרנסה של האדם.

כיון שבשנים האחרונות מזגן הוא חלק מעיקר דירתו של האדם, בעיקר באזורים החמים בארץ, אין לשכן זכות למנוע את הפעלת המזגן, אם המזגן מותקן במיקום סביר והרעש שהוא יוצר סביר.