הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

ערעורו של אדם העושה דין לעצמו ומפר את החלטות בית הדין / בית הדין הגדול 1391227/9

הרב שלמה שפירא ( בית הדין הרבני הגדול)
בית הדין הגדול קבע כי אין לדון בערעורו של אדם כל עוד בינתים הוא עושה דין לעצמו ומפר את החלטות בית הדין האזורי. בפרט שיכול הוא לפתור את הבעיה הדחופה שבשלה הוא מערער אם יודיע שהוא מקבל את החלטת בית הדין האזורי כל עוד היא בתוקף. לאחר מכן יוכל לערער עליה.

ב"ה

תיק 1391227/9

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב שלמה שפירא

המבקש:          פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד יעקב טייב)

נגד

המשיבה:        פלונית (ע"י ב"כ עו"ד ניסים שלם)

הנדון: אי־הרשאת ערעור המבוקש בידיים שאינן נקיות – בעוד המבקש מפר החלטות שיפוטיות ומבקש לערער על מניעת סעדים שבאותו עניין עד שיחדל מכך

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור שעניינה בהחלטת בית הדין קמא דלהלן:

עיון בבקשת האב מלמד כי הוא עשה דין לעצמו ולא קיים את זמני השהות כפי שנפסקו על ידינו. ככל שיודיע האב על הסכמתו לקיים את זמני השהות במתכונת שנפסקה יהא מקום לבקשתו.

לתיק נסרקה חוות דעת מגורם שלא מונה על ידינו. חוות דעת זו לא תידון.

המבקש מלין על תוצאותיו של העדר הדיון בבקשתו המדוברת, בבית דין קמא, שהן, לטענתו, יצירת נתק בינו לבין ילדיו, אלא שאין הוא מעלה טענה הלכתית, משפטית או עובדתית נגד האמור בהחלטה ובעיקר אין הוא מבאר מדוע לא יחדל מ'לעשות דין לעצמו' – כהגדרת בית דין קמא – ומדוע סבור הוא כי על בית הדין קמא או על בית דיננו לדון בבקשותיו למרות עשייתו את הדין לעצמו ובעודו ממשיך לעשות כך.

כללו של דבר הוא שקשה לראות את הבקשה שלפנינו כמציפה צורך דחוף המצדיק, כדי למנוע נתק של ילדים מאחד מהוריהם, לדון בה במסגרת ערעור, אף שמדובר בהחלטת ביניים, שכן יכול המבקש 'לפתור את הבעיה הדחופה' באמצעות הודעתו על נכונות לפעול בהתאם להוראותיו של בית הדין קמא ולחדול מעשיית דין לעצמו.

מעבר להעדר הדחיפות קשה גם להצדיק את מתן הרשות לערער למי שעושה דין לעצמו ואינו מקיים את הוראות בית הדין, ובעניין המצוי בזיקה ישירה לעניינה של בקשת רשות הערעור – מקל־וחומר. תנאי־סף לפנייה לערכאות משפטיות בכלל ולערכאת ערעור בפרט הוא ההגעה ב'ידיים נקיות' ובתום־לב, תוך נכונות לקבל בהכנעה את ההכרעה המשפטית. מי שעושה דין לעצמו ומפר החלטות אינו נוהג כך, התנהגותו אומרת הלכה למעשה "מבקש אני את פסיקתן של הערכאות ככל שתהיה פסיקתן תואמת את רצוני, אך לא אקבל את הפסיקה אם לא תהיה תואמת לרצוני" – גישה זו פסולה היא, פתיחת שערי בית הדין בפני מי שמחזיק בה מצומצמת היא ככלל, ובכל הנוגע לאותו עניין עצמו יש לנעול בפניו את השער כליל, שכן לא יעלה על הדעת מתן סעד שמשמעותו היא עידוד וסיוע ישיר לגישה זו עצמה ולהפרת ההחלטות השיפוטיות המחייבות.

למען הסר ספק: ככל שסבור המבקש כי משמעות דברי בית דין קמא כי כתנאי לבחינת בקשותיו עליו להודיע "על הסכמתו לקיים את זמני השהות במתכונת שנפסקה" היא כי עליו לוותר על הזכות לערער על שנפסק בעניין זמני השהות או להגיש בקשות לעיון מחודש בהן וכו' – יובהר כי אין ספק שלא לכך הכוונה:

חזקה על בית דין קמא שאין הוא מבקש למנוע מאדם את זכויותיו החוקיות.

כוונת הדברים היא לקיום החלטותיו כל עוד הן תקפות ומחייבות חוקית והלכתית. המבקש, לפי האמור בהחלטה, מפר את ההחלטות ועושה דין לעצמו, אף שכל עוד לא התקבל ערעור עליהן ולא ניתן בעניינן צו עיכוב ביצוע – מחייבות הן. ובכל הנוגע לכך אין ספק כי צודק בית דין קמא בדרישתו כי יגיש את בקשותיו בידיים נקיות, היינו: יתחייב לחדול מדרכו זו ולפנות אל דרך המלך של קיום החלטות שיפוטיות מחייבות, אף אם הללו אינן נראות בעיניו, תוך שהוא שומר על זכותו לערער על החלטות כאלה שיש בעניינן זכות ערעור או לבקש את הרשות לערער על החלטות אחרות, להגיש לבית דין קמא בקשות מתאימות וכו', אך מציית להחלטות כל עוד לא התקבלו ערעוריו ובקשותיו שעניינן סטייה מאותן החלטות.

סוף דבר, בקשת רשות ערעור זו נדחית על הסף.

החלטה זו מותרת בפרסום בהשמטת פרטיהם המזהים של הצדדים.

ניתן ביום י' בתמוז התשפ"ג (29.6.2023).

הרב שלמה שפירא

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה