הרשם לקבלת עדכונים

תגיות

חיי אדם גט מוטעה רועה זונות חברות השלטון המקומי שכנים עבודה נזיקין שכירות דירה פשרה תיווך טוהר הנשק העימות האסימטרי עדות טוען ונטען שבועה חזרה מהתחייבות חוזים קבלן פיטורי והתפטרות עובד שומרים קנסות הוצאה לפועל רישום בטאבו אודות המשפט העברי חוק הבוררות הסתמכות צדק מקור ראשון סקירת פסק דין הפרת חוזה הדין הבינלאומי הוצאת דיבה ולשון הרע דוגמא אישית חוזים משפטי ארץ ביטול מכירה קרע הודאת בעל דין מכר רכב אונאה אתיקה עסקית ריבית מיקח טעות קניין חוקי המדינה צדקה זכויות יוצרים מכר דירה משטר וממשל מידת סדום ערעור אומדן הוצאות משפט בתי המשפט מנהג הלנת שכר גרמא ומניעת רווח מאיס עלי עדות קרובים שטר בוררות חוקה הצעות חוק כלכלה יהודית צוואה היתר עיסקא הלוואה הסכם ממון בין בני זוג שמיטה מזונות האשה ביטוח היתר עגונה יוחסין - מעמד אישי ירושה ראיות דיני תנאים גזל דין נהנה שותפות מוניטין זיכיונות ורישיונות נישואים אזרחיים ופרטיים השקעות מחילה בר מצרא מקרקעין מכר עילות גירושין סדר הדין המחאה / שיק מיסים וארנונה היתר נשיאת אשה שניה השבת אבידה משמורת ילדים הדין הפלילי משפחה לימודי אזרחות עבודות אקדמיות שו"ת משפטי ארץ חלק א סמכות בית הדין ומקום הדיון כתובה משפט מנהלי הסדרי ראיה השכרת רכב אתיקה צבאית מתנה פרשנות חוזה מזונות ומדור הילדים מגורי בני זוג אונס ואיומים הקדש ונאמניו חלוקת רכוש ואיזון משאבים הצמדה מעשי ידי אשתו תום לב פסולי דין גיור אתיקה משפטית עריכת דין אסמכתא חשבון בנק תנאים ממזרות שיעורי סולמות עד מומחה מרידה פוליגרף בירור יהדות כפיית גט שלום בית בוררות חיובי אב לבניו דת יהודית תקנות הדיון סופיות הדיון הסכם גירושין תלונת שווא אפוטרופסות הברחת נכסים פיקציה התיישנות גט מעושה אבידה ומציאה פסיקת סעד שלא נתבע טענת אי הבנה בדיקות גנטיות מדריך ממוני מעשי בעילת זנות פרשת שבוע יבום חדר"ג ייעוץ חקיקה סעד זמני כשרות משפטית מחשבה מדינית רווחה יהודית רמאות וגנבת דעת היתר נישואין מדינת הלכה ועד הבית הימורים יורד לאומנות חברו שיתוף נכסים שליחות גט ביטול קידושין מדור האשה קבלת עול מצוות חזרה מהודאה מקח טעות חלוקת רכוש שומת מטלטלים גביית חוב דיין יחיד שיערוך מזונות חזקת יהדות תקנת שו''ם כונס נכסים צו הרחקה שליחות דמי ערבות משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות דינא דמלכותא דינא עוברת על דת כיעור שומת מקרקעין פסילת הרכב חוקי התורה מעשר כספים אורות החושן: עבודה וקבלנות צנעת הפרט הסכם קיבוצי צו הרחבה נאמנות באיסורים ניכור הורי עביד איניש דינא לנפשיה שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא לפני עיוור מועד הקרע ריח הגט רכב אוטונומי קדימויות בהצלת נפשות הצלת נפשות

פירעון חיוב הוצאות משפט קודמות לעומת הפקדת ערובה להוצאות עתידיות כתנאי להליכי ערעור / פד"ר 970523-20

ב"ה

תיק 970523/20

בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

לפני כבוד הדיינים:

הרב שלמה שפירא

המערער:         פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד רפאל שטוב)

נגד

המשיבה:        פלונית (ע"י ב"כ עו"ד דוד הלפר)

הנדון: פירעון חיוב הוצאות משפט קודמות לעומת הפקדת ערובה להוצאות עתידיות כתנאי להליכי ערעור

החלטה

לפניי בקשת המערער שהיא למעשה בקשה לעיון מחדש בהחלטתי הקודמת ולתיקונה או ביטולה.

טרם מתן החלטה לגופה של בקשה מבוקשת תגובת המשיבה שתוגש לבית הדין בתוך עשרה ימים (לרבות ימי פגרה וכיוצא בהם).

מכל מקום אני מוצא לנכון להבהיר כבר עתה כמה נקודות שמשום מה נראה כי לא הופנמו אף שהובהרו בהחלטות קודמות, לחסוך בזאת את הצורך בתגובה בעניין שאינו מצריך אותה ולהבהיר באיזה עניין היא מבוקשת:

המערער מצטט מפסיקות של בג"ץ שבהם נקבע כי אין להתנות הליכי ערעור בתשלום הוצאות משפט שנפסקו בהליכים קודמים.

לו בכך עסקינן היה מקום לבחון את הדברים ולהחליט בהם – תוך מתן זכות התגובה אף לגביהם – ובשימת לב לעיקרון שמנגד להחלטות אלה בדבר הצורך לבוא להליך משפטי בידיים נקיות, לשמירת זכויות המשיבה בצד זכויות המערער, להיותן של החלטות בג"ץ אלה אמירות שאינן בהכרח מחייבות אם משום ההתבטאות "ככלל" המלמדת גם על היות לכלל יוצאים מן הכלל, אם משום שנוגעות הן לסדרי דין החלים בבית המשפט ולאו דווקא בבית הדין, והדברים אמורים בייחוד נוכח ההנמקה כי בית המשפט אינו אמון על אכיפת החלטותיו אלא על הפסיקה עצמה – אמירה שאף בנוגע לבית המשפט יש לה יוצאים מן הכלל הבאים לידי ביטוי בהליכי 'ביזיון בית המשפט' (אם כי הללו אכן לכאורה אינם כוללים את מניעת הדיון בהליך אחר, אף שזו יכולה להתבסס על עיקרון הידיים הנקיות), ושעל אחת כמה וכמה שספק רב אם יש לה מקום בנוגע לסדרי הדין שבבית הדין, שכפי שביארתי בכמה פסקי דין אחריותו – מן המבט ההלכתי – על אכיפת פסקי דינו גדולה בהרבה מהמקובל בבתי המשפט האזרחיים.

אלא שלא בזאת עסקינן.

לא קבעתי כי ערעורו של המערער לא יישמע עד שיפרע את ההוצאות שבהן חויב – אף שייתכן כאמור שהיה מקום לקבוע כך ושלא כנטען – אלא שיש לקבל את התביעה לעקל כספים שהפקיד בקופת בית הדין כערובה לפירעון אותן ההוצאות (שנפסקו אך טרם שולמו ושלמערער יש בעניינן טענות המצריכות דיון). וכפועל יוצא מכך קבעתי גם כי משעוקלו כספים אלה אין הם יכולים לשמש ערובה להוצאות עתידיות, שנקבע בהתאם לתקנות הדיון כי תופקד כתנאי לשמיעת הערעור, ועל כן יש להפקיד ערובה אחרת במקומם.

ודוק: אין כאן התניה של הערעור בתשלום אלא דרישה לערובה לו. לכשתופקד הערובה יישמע הערעור בלי שתועבר לידי המשיבה, אם יזכה המערער בערעורו או אף אם יחויב אך לא נמצא לנכון לחייבו בהוצאות – תושב לו הערובה. אשר לכספים שעוקלו – אם ייוותר חיוב ההוצאות על כנו לאחר סילוק טענות 'קיזוז', 'פרעתי' וכיוצא בהן, ישולמו הם לידי המשיבה ואם יבוטל החיוב – יושבו למערער, וכך או כך אין שמיעת הערעור או ההכרעה בו תלויה בהם והקשר ביניהם הוא עקיף בלבד.

בעניין זה אפוא אין המשיבה נדרשת להגיב דבר.

המערער גם מבקש כי ככל שתיוותר החלטתי על כנה יותר לצד ג' להפקיד את הערבות במקומו ובהקשר זה הוא שב וטוען כי גם הערובה הקודמת הופקדה בידי צד ג' ולא בידיו. טענה זו האחרונה נדחתה כבר בהחלטה חלוטה ואין מקום להעלותה שוב. גם בעניין זה לא נדרשת אפוא תגובה, תגובת המשיבה – ככל שתחפוץ להגיב – בהקשר זה תצטמצם אך ורק לבקשה בנוגע לערובה שקבעתי כי על המערער להשלים ולהפקיד ולבקשה כי נתיר את הפקדתה של זו בידי צד ג' ולבקשה כי ייקבע מראש כי כספים אלה יוכלו לשמש ערובה רק להוצאות המשפט העתידיות שבהליך זה, ככל שתיפסקנה, ולא לכל חיוב אחר.

עוד משיג המערער על האמור בנוגע לסכום ההוצאות שנפסקו וטרם שולמו לפי הנטען וממילא על הסכום שעוקל וכנגזרת שלו – הסכום שעליו להשלים ולהפקיד כערובה להוצאות העתידיות אם תיפסקנה.

כמו כן מבקש המערער כי הדיון בטענות ה'קיזוז', שקבעתי נוכח דברי שני הצדדים כי יתקיים לפנינו ולא דווקא בהוצאה לפועל כמקובל, יכלול גם את האפשרות להעלות כל טענה אחרת שאפשר להעלותה בהוצאה לפועל וכן יכלול את זכות הערעור ויידון משום כך בבית הדין האזורי ולא בבית הדין הגדול.

גם על נקודות אלה זכאית המשיבה להגיב כאמור טרם מתן החלטה, בתוך עשרה ימים ממועד החלטתי זו.

החלטתי זו וקודמתה (מג' באב התש"ף – 24.7.2020) מותרות בפרסום בהשמטת פרטיהם המזהים של הצדדים.

ניתן ביום ה' באב התש"ף (26.7.2020)

הרב שלמה שפירא

 

 

עותק זה עשוי להכיל שינויי ותיקוני עריכה